Aanmelden
Mijn Beta Oost

Beta Oost is de site van de beta-vaksteunpunten van VO-HO netwerk Oost.

 

VO-HO netwerk Oost is een netwerk van Hoger Onderwijs (HO) en Voortgezet Onderwijs (VO) instellingen in Oost-Nederland en wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit Twente en de hogescholen Saxion en Windesheim. Binnen Bèta Steunpunt Oost werken docenten en TOA’s uit het voortgezet en het hoger onderwijs in teams intensief samen bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs in alle vakken. Voor de natuurwetenschappen en technologie hebben de vaksteunpunten veel materiaal en samenwerkgroepen in de Beta Oost website, die actief blijft voor dit doel.

Doel is de kwaliteit van het onderwijs te stimuleren door de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs te verbeteren en bijdragen te leveren aan vakvernieuwing en professionalisering van docenten.

VO-HO netwerk Oost is ingebed in het samenwerkingsverband van landelijke VO-HO netwerken.

Voor informatie over de samenwerkende partners, contactpersonen, actuele ontwikkelingen, scholingsprogramma en activiteiten kijkt u op de site van VO-HO netwerk Oost.