Aanmelden
Mijn Beta Oost

Over ons

Bèta Steunpunt Oost

Bèta Steunpunt Oost is een netwerk van Hoger Onderwijs (HO) en Voortgezet Onderwijs (VO) instellingen in Oost-Nederland en wordt gecoördineerd vanuit de Universiteit Twente en de hogescholen Saxion en Windesheim. Binnen Bèta Steunpunt Oost werken docenten en TOA’s uit het voortgezet en hoger onderwijs in teams intensief samen bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs.

Bèta Steunpunt Oost maakt deel uit van een landelijk netwerk van regionale steunpunten, waarin universiteiten, hogescholen en middelbare scholen hun kennis en ervaring delen.

Doelen

Ons doel is om een bijdrage te leveren aan de professionalisering van docenten. Dit wordt gedaan door samenwerking in groepen, zoals in docentontwikkelteams. Tevens worden er diverse cursussen georganiseerd en wordt er nieuw lesmateriaal ontwikkeld zoals practica of lesmodules voor vakken. Daarnaast levert Bèta Steunpunt Oost een bijdrage aan de jaarlijkse conferentie Twents Meesterschap. Een ander doel is om het bètatechnisch onderwijs te stimuleren door de aansluiting tussen het voortgezet- en het hogeronderwijs te verbeteren. Door een goede aansluiting wordt het studiesucces namelijk vergroot van (aankomende) studenten. Deze goede aansluiting wordt gecreëerd door activiteiten met en voor leerlingen op te zetten, of door ondersteuning in de les.

Mogelijkheden

De mogelijkheden die Bèta Steunpunt Oost biedt zijn te vinden op deze website. Naast nieuwsberichten is er ook informatie te vinden over activiteiten, nascholing en lesmateriaal voor het eigen vak.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@beta-oost.nl.

Contactpersonen

 

Coördinator Universiteit Twente
 

image

Coördinator Hogeschool Saxion
Arjan van Basten
+31 (0)53 487 1936
a.vanbasten@saxion.nl

 
 

image


Coördinator Hogeschool Windesheim
Manon Schrijnemaekers
+31 (0)88 469 8750
moh.schrijnemaekers@windesheim.nl