Aanmelden
Mijn Beta Oost

Alle blogs van de site

    • Jan Jaap Wietsma

      Nieuwe website

      May 24, 2019 - De nieuwe website van het VO-HO netwerk Oost (voorheen het Beta Steunpunt Oost) vervangt het actuele website gedeelte van beta-oost.nl.   Alle informatie van beta-oost.nl is nog steeds bereikbaar. De samenwerkgroepen en het...
      • Bèta Steunpunt Oost

        Vakantiecursus 2018: Wiskunde in je broekzak: cryptografie in het dagelijks leven.

        April 22, 2018 - Welke wiskunde zit er in je broekzak? Daar vind je wellicht je portemonnee met pasjes, en je mobiele telefoon: daar zit best wel de nodige wiskunde in. Maar heb je die echt "in je broekzak"? Het thema van de PWN Vakantiecursus 2018 is...
        • Bèta Steunpunt Oost

          Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2018 geopend

          Inschrijving NRO-verbindingsprijzen 2018 geopend
          March 29, 2018 - Tot 18 juni 2018 kunnen leraren en onderzoekers meedingen naar de NRO-verbindingsprijzen. Het gaat om de NRO-verbindingsprijs voor leraren en de NRO-verbindingsprijs voor onderzoekers, die elk 2000 euro bedragen.
          • Ingrid Breymann

            Jet-Net Webcast over Robotica beschikbaar

            November 13, 2017 - Jet-Net Webcast over Robotica on-demand beschikbaar In de tweede Jet-Net Webcast van dit schooljaar vertelt gastspreker Jurjen Brouwer over zijn werk bij Decos. Decos is een IT-bedrijf dat apps en software-oplossingen maakt waarmee mensen...
            • Bèta Steunpunt Oost

              curriculum.nu - Werk mee aan het onderwijs van morgen

              September 18, 2017 - Aanmelding geopend! Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de herziening van het landelijk curriculum voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs? Curriculum.nu zoekt voor 9 leergebieden 130 leraren, 18 schoolleiders...
              • Bèta Steunpunt Oost

                Connecting the DOTs - Symposium

                Connecting the DOTs - Symposium
                September 8, 2017 - Op vrijdag 20 oktober vindt het symposium, Connecting the DOTs, plaats!  Meer informatie hierover vindt u in deze flyer , bij de evenement info of op de website.
                • Bèta Steunpunt Oost

                  Nascholing door Oracle, Microsoft, IBM en Cisco voor informatica docenten

                  September 8, 2017 - De nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied worden belicht en de bedrijven presenteren hun visie op de toekomstige arbeidsmarkt. Speciale aandacht gaat uit naar het belang van diversiteit en de participatie van meisjes in de IT.
                  • Bèta Steunpunt Oost

                    Vakantiecursus 2017 voor Wiskunde leraren

                    Vakantiecursus 2017 voor Wiskunde leraren
                    May 10, 2017 - De computer in de wiskunde: breekijzer of oud schroot?
                    • Bèta Steunpunt Oost

                      19 mei: Jaarlijkse conferentie lerarenopleiders

                      19 mei: Jaarlijkse conferentie lerarenopleiders
                      May 2, 2017 - Het is bijna zover: vrijdag 19 mei 2017 organiseren ECENT en ELWIeR samen de jaarlijkse conferentie voor lerarenopleiders. Het thema is dit jaar ‘Trix loopt dwars door de vakdisciplines van de lerarenopleiding’.
                      • Bèta Steunpunt Oost

                        Vernieuwde Pre-U Online Leeromgeving

                        Vernieuwde Pre-U Online Leeromgeving
                        April 24, 2017 - Met trots informeren wij u graag over onze vernieuwde Online Leeromgeving. De Online Leeromgeving is een gratis platform voor leerlingen en docenten met honderden animaties, experimenteerruimtes en oefenexamens in zes schoolvakken: Biologie,...
                        • Bèta Steunpunt Oost

                          NRO=verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek

                          NRO=verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek
                          March 27, 2017 - Vanaf 22 maart is het mogelijk om mee te dingen naar één van de twee NRO-verbindingsprijzen voor onderwijs en onderzoek.
                          • Bèta Steunpunt Oost

                            Meer doorstroom naar technisch hoger onderwijs door regionale VO-HO netwerken

                            March 27, 2017 - De regionale VO-HO netwerken spelen een significante rol in de toename van het aantal havo/vwo-leerlingen met een N-profiel dat doorstroomt naar het bètatechnisch hoger onderwijs. In 2015/16 steeg dit tot 60%.
                            • Bèta Steunpunt Oost

                              Aanvullend artikel VO-HO netwerken leren landelijk van elkaar

                              December 14, 2016 - In het artikel http://www.beta-oost.nl/file/download/435968 schrijft Miranda Overbeek over het peer review traject van de VO-HO netwerken en de resultaten hiervan.
                              • Bèta Steunpunt Oost

                                De regionale VO-HO netwerken leren van elkaar met peer review

                                November 7, 2016 - Medio 2016 hebben de regionale VO-HO netwerken, ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven, een systeem van peer reviewing ontwikkeld en uitgevoerd.
                                • Bèta Steunpunt Oost

                                  Taal & Technologie: Een logische combinatie

                                  Taal & Technologie: Een logische combinatie
                                  November 6, 2016 - In het Landelijk Techniekpact is opgenomen dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie (W&T) een plek hebben moeten gegeven in het curriculum.
                                  • Bèta Steunpunt Oost

                                    Universiteit Twente gaat technasiumdocenten opleiden

                                    Universiteit Twente gaat technasiumdocenten opleiden
                                    October 21, 2016 - De Universiteit Twente, Technische Universiteit Eindhoven en Technische Universiteit Delft gaan eerstegraads docenten opleiden voor het technasiumvak Onderzoek & Ontwerpen.Dit doen de technische universiteiten in samenwerking met Stichting...
                                    • Bèta Steunpunt Oost

                                      Twente Academy wordt Pre-U

                                      Twente Academy wordt Pre-U
                                      October 8, 2016 - Twente Academy wordt Pre-UVanaf begin september gaat Twente Academy door onder de nieuwe naam Pre-U. Op deze manier worden de verschillende projecten en evenementen die Pre-U organiseert sterker verbonden aan de University of Twente. De...
                                      • Bèta Steunpunt Oost

                                        Waste Battle Enschede van start

                                        Waste Battle Enschede van start
                                        October 8, 2016 - Waste Battle Enschede van startmet 360 leerlingen zoeken naar een oplossing voor het zwerfvuil in EnschedeOp maandag 10 oktober, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, zorgt rapper Noëmar op het Bonhoeffer (Wethouder Beverstraat 195) voor het...
                                        • Bèta Steunpunt Oost

                                          Ding mee naar de NRO-onderwijsprijs

                                          Ding mee naar de NRO-onderwijsprijs
                                          June 10, 2016 - De NRO-onderwijsprijsBen je leraar of schoolleider? Heb je inzichten uit relevant wetenschappelijk onderzoek op een doeltreffende manier vertaald naar de onderwijspraktijk in het schooljaar 2015 – 2016? En heb je collega’s binnen en...
                                          • Bèta Steunpunt Oost

                                            24 juni: ATLAS EXPO - eerste lichting University College Twente vliegt uit

                                            24 juni: ATLAS EXPO - eerste lichting University College Twente vliegt uit
                                            June 9, 2016 - Eerste lichting University College Twente vliegt uitUniversity College Twente ‘Class of 2016’ trekt de wereld inOp 25 juni aanstaande studeert de eerste lichting studenten van University College Twente af. Deze studenten zijn in 2013...