Google leergang vernieuwing wiskundeonderwijs - nog enkele plaatsen vrij

  Ingrid Breymann
  Door Ingrid Breymann
  Google leergang vernieuwing wiskundeonderwijs - nog enkele plaatsen vrij

  4 oktober: Start Google leergang vernieuwing wiskundeonderwijs - nog enkele plaatsen beschikbaar

  In de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie hebben we u gewezen op de leergang ‘Vernieuwing wiskundeonderwijs’ die is gericht op de nieuwe havo/vwo examenprogramma’s van 2015. Deze wordt aangeboden door het Platform Bèta Techniek in samenwerking met het Freudenthal Instituut, SLO, Platform Wiskunde Nederland en de regionale steunpunten, met financiële steun van Google.

  Voor de regio Noordoost vindt de leergang op Windesheim in Zwolle plaats op de volgende data:

  • 4 oktober
  • 1 november
  • 22 november
  • 13 december
  • terugkomdag: 24 januari of 31 januari 2014.

  De leergang wordt deze (eerste) keer kosteloos aangeboden dankzij de steun van Google. Indien u deel wilt nemen meldt u snel aan. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

  Informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de website van Leergang Wiskunde. Daar kunt u zich ook aanmelden.