Oproep: Meewerken aan onderzoek alcoholaankoop door jongeren

  Ingrid Breymann
  Door Ingrid Breymann
  Oproep: Meewerken aan onderzoek alcoholaankoop door jongeren

  Voor onderzoek over alcoholaankoop door jongeren via internet zijn we op zoek naar leerkrachten in het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO & VWO) die enkelen van hun leerlingen tussen de 14-19 jaar aan het project mee willen laten werken.

  Tegenwoordig biedt het internet allerlei mogelijkheden om producten te kopen, één daarvan is het bestellen van alcohol via internet. Uit onderzoek en statistieken blijkt dat jongeren gemakkelijk alcohol via internet kunnen bestellen en deze mogelijkheid steeds meer door jongeren wordt gebruikt. Dit onderwerp is echter tot nu toe nauwelijks onderzocht.

  De doelstelling van dit onderzoek is om de verschillende factoren die bij het aankoopproces van alcohol een rol spelen in kaart te brengen. Hierbij zullen het kopen van alcohol in de winkel, in de horeca en via internet met elkaar worden vergeleken. Deze factoren kunnen uiteindelijk worden vertaald naar methoden om de (online) alcoholaankoop van jongeren tegen te houden en kunnen als preventieve maatregel worden ingezet. Op basis daarvan kunnen uiteindelijk effectieve strategieën worden ontwikkeld die op dit aankoopgedrag inspelen. Dit onderzoek is door de ethische commissie van de Universiteit Twente goedgekeurd. Een wetenschappelijke publicatie van dit onderzoek zal om die reden worden opgevolgd.

  Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar leerkrachten in het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO & VWO) die hun leerlingen tussen de 14-19 jaar aan mijn project mee willen laten werken. Voorwaarde is dat de leerling minstens één keer zelf alcohol heeft gekocht, onafhankelijk op welke manier. In een zogenaamd focus groep gesprek (een soort discussiegroep) met 6-10 jongeren zullen tijdens één lesuur ervaringen en meningen over de (online) alcoholaankoop worden uitgewisseld. De focus groep zal op een interactieve manier worden gehouden (brainstormsessie, interactief discussiëren, kaartsysteem). Om de sessie zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat de sessie afgezonderd van de rest van de klas/groep plaats vindt, bijvoorbeeld in een aparte ruimte. De onderzoekster zal de discussie leiden.

  Heb ik uw interesse in dit onderzoek kunnen wekken en wilt u graag meewerken? Stuurt u dan een mail naar t.strump@student.utwente.nl. Mail ook gerust als u vragen en/of opmerkingen hebt over dit onderzoek.