Bètascholen richten nieuwe vereniging op

  Bèta Steunpunt Oost
  Door Bèta Steunpunt Oost
  Bètascholen richten nieuwe vereniging op

  Bètascholen richten nieuwe vereniging op


  Maar liefst 106 scholen gaan samen werken op het gebied van samenhangend bètaonderwijs via de Vereniging Natuur Leven en Technologie (NLT). Het vak NLT, dat al sinds 2007 in de bovenbouw van havo en vwo gegeven wordt, vormt de basis voor deze vereniging. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op woensdag 6 april in Ede wisselen de scholen hun ervaringen uit. “Het onderwijs van de toekomst bestaat al. Dat onderwijs heet NLT”, aldus Hans Schapenk, algemeen directeur OMO Scholengroep te Helmond.

  De Vereniging NLT is opgericht om het innovatieve karakter van het vak ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Het vak wordt op dit moment door zo’n 200 scholen in Nederland aangeboden en heeft tot doel de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. Het adviesrapport van het platform onderwijs 2032 benoemt NLT als goed voorbeeld van samenhangend onderwijs. Scholen kunnen lid worden van de Vereniging door contact op te nemen met het bureau NLT via info@betavak-nlt.nl.

  Meer informatie

  Het hele persbericht kunt u hier lezen.
  Bekijk hier een filmpje over NLT op het Dr. Knippenbergcollege te Helmond.

  Terug naar de nieuwsbrief juni 2016