15 juni: studiemiddag wiskundedocenten op de UT

  Bèta Steunpunt Oost
  Door Bèta Steunpunt Oost
  15 juni: studiemiddag wiskundedocenten op de UT

  Studiemiddag wiskundedocenten op Universiteit Twente


  Graag nodigen wij u uit voor de jaar­lijkse studie­middag voor wiskun­dedocen­ten. Het thema van de studie­middag is deze keer 'Profiel­werk­stukken'. Hoofd­spreker is Sven Aerts, wiskun­dedo­cent te Amster­dam. Sven heeft veel erva­ring met het begelei­den van profiel­werk­stukken en heeft daar in maart 2016 tijdens het Mathema­tisch Congres een voor­dracht over gehou­den.

  De studie­dag vindt plaats op woens­dagmid­dag 15 juni 2016. Deelna­me is gratis. U kunt zich tot 8 juni 2016 via deze link opgeven (of kijk hier).

  Het program­ma ziet er als volgt uit:

  Tijd Onderdeel
  13:30    Ontvangst met koffie/thee bij zaal Ravelijn 2502.
  13:45  Opening door Jan Willem Polderman, opleidingsdirecteur Toegepaste Wiskunde.
  13:50  Ervaringen met profielwerkstukken, Sven Aerts, docent wiskunde op het Vierde Gymnasium in Amsterdam
  14:35 Workshop 'Bouwstenen van Signalen: een rijke bron van onderwerpen voor profielwerkstukken', Prof. Anton. Stoorvogel, Toegepaste Wiskunde.
  15:35 Pauze.
  15:50 Profielwerkstukken begeleid door Fokke Hoeksema, docent wiskunde op het Montessori Lyceum, Hengelo
  16:00 Ondersteuning bij profielwerkstukken door Twente Academy.
  16:10 Ervaring met de bachelor Toegepaste Wiskunde op TOM leest geschoeid. Vier studenten doen verslag.
  16:30 Wine and Cheese.


  We hopen u op 15 juni te kunnen begroeten!

  Terug naar de nieuwsbrief juni 2016