Taal & Technologie: Een logische combinatie

Taal & Technologie: Een logische combinatie

Woorden én daden rijkelijk verbonden

Door : Sanne Koenen en Anna Levie van Platform Bèta Techniek

In het Landelijk Techniekpact is opgenomen dat in 2020 alle basisscholen wetenschap en technologie (W&T) een plek hebben moeten gegeven in het curriculum.

“Lekker dan”, hoor ik een leerkracht zeggen op een conferentie. “Willen ze ook even opnemen in het Techniekpact waar ik de tijd vandaan kan halen? Dan ga ik er direct mee aan de slag.”


De andere leerkrachten om haar heen lachen. Ik ook. Haar opmerking biedt inspiratie. Niet de wil, maar de tijd maakt het lastig. Daar moeten we wat mee.


‘We’ werd de klankbordgroep die in het kader van het innovatieprogramma van Kiezen voor Technologie in het leven werd geroepen met mensen uit alle lagen van het onderwijs. Er werd van een afstand gekeken naar wetenschap en technologie in de klas, van dichtbij en nog even van veraf om het vervolgens weer onder de loep te nemen. Samen werd gedebatteerd en gediscussieerd over de mogelijke blinde vlekken en de bepalende volgende stap. Het gebrek aan tijd in de klas werd een veel besproken onderwerp.


Veel tijd is er voor taal, wat een belangrijke basis in het primair onderwijs vormt. Het komt overal terug in de belevingswereld van kinderen en de ontwikkeling van taal kan in vele verschillende situaties worden gestimuleerd. Door met wetenschap en technologie aan de slag te gaan, ontstaat er een rijke context waarbij de taalontwikkeling van leerlingen goed kan worden gestimuleerd, terwijl tegelijkertijd W&T-vaardigheden, zoals creativiteit, vindingrijkheid, kritisch denken en ondernemerschap, worden ontwikkeld. Het combineren van wetenschap en technologie met taal, maakt dat er ruimte ontstaat in het curriculum om hiermee aan de slag te gaan.


Dat klinkt wellicht makkelijker dan het in de praktijk werkt. Daarom stopte de ontwikkeling niet bij het slechts opperen van het idee dat combineren een oplossing kon bieden. Er moest een praktische invulling aan gegeven worden, zodat met weinig moeite geëxperimenteerd kon worden met W&T in de taalles. Tijd mocht niet langer het probleem zijn.


Bij de klankbordgroep ontstond het idee om verschillende onderzoekers in het veld te vragen hun bevindingen met betrekking tot de rijke context die wetenschap en technologie kan bieden, vorm te geven in een praktische les met de inhoudelijke achtergrond. In de publicatie Taal in de context van W&T werden deze bevindingen gebundeld.


Het bleek een schot in de roos. Leerkrachten zijn enthousiast. In taal vindt wetenschap en technologie de tijd om zijn plek te vinden in het curriculum. Taal biedt tijd en W&T biedt taal. Woorden én daden, rijkelijk verbonden.


Zelf aan de slag met W&T en taal? Kom ook naar de conferentie #TaalTech. Aanmelden en meer informatie vind je op www.taalentechnologie.nl. Graag tot dan!

Sanne Koenen en Anna Levie zijn projectleiders bij Platform Bèta Techniek. Het Platform Béta Techniek geeft uitvoering aan het actieplan Kiezen voor Technologie. Het Techniekpact 2020, waarin o.a. is opgenomen dat in 2020 alle basisscholen W&T moeten hebben opgenomen in het curriculum, vormt de basis voor het programma Kiezen voor Technologie. Het programma ondersteunt scholen bij het vormgeven van wetenschap en technologie in de klas. Onderdeel van Kiezen voor Technologie is het innovatieprogramma waarvoor de klankbordgroep in het even is geroepen. Meer informatie over het programma en het actieplan kan je terugvinden op www.kiezenvoortechnologie.nl.