De regionale VO-HO netwerken leren van elkaar met peer review

  Bèta Steunpunt Oost
  Door Bèta Steunpunt Oost

  De regionale VO-HO netwerken leren van elkaar met peer review

  Medio 2016 hebben de regionale VO-HO netwerken, ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven, een systeem van peer reviewing ontwikkeld en uitgevoerd. Dit deden zij samen met PBT en SLO. De peer review maakt onderdeel uit van de kwaliteitsborging. Het op deze wijze intensief leren van elkaar is goed bevallen. De netwerken hebben besloten de peer review elke twee jaar uit te voeren.

  Misschien kent u ze als Bètasteunpunten, Pre-University Colleges of VO-HO netwerken. Sinds enkele jaren zijn deze samenwerkingsverbanden vervlochten tot tien regionale VO-HO netwerken. Deze netwerken richten zich op een verbeterde aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs (VO en HO), vakvernieuwingen en professionele ontwikkeling van docenten. De focus lag aanvankelijk op bèta en techniek, maar diverse regio’s verbreden inmiddels naar alfa en gamma.

  Kwaliteit hoog houden

  De netwerken ontwikkelen zich continu en willen de kwaliteit hoog houden. Daarom wisselen de VO-HO netwerken periodiek, zowel regionaal als landelijk, ervaringen met elkaar uit. In 2016 is een nieuwe manier van landelijke uitwisseling opgezet en uitgevoerd: een peerreviewsysteem. Doel is om als VO-HO netwerken van elkaar te leren, om zo steeds betere kwaliteit te kunnen bieden aan havo/vwo-scholen.

  Enquête

  Het peerreviewtraject bestaat uit brede gesprekken waaraan steeds drie of vier netwerken deelnemen. In dit eerste jaar van peerreviews is er voorafgaand aan deze gesprekken een enquête uitgezet onder docenten en schoolleiders om hun mening en behoeften m.b.t. de VO-HO netwerken te peilen. Hieruit bleek onder meer dat de meest gewaardeerde aspecten van de netwerken 1) het samenwerken/netwerken met collega's van andere scholen, 2) een goed/interessant/inspirerend aanbod voor docenten en leerlingen, en 3) de uitwisseling/kennisdeling van docenten onderling zijn.

  Inhoudelijke thema’s peer review

  Daarnaast stuurden de netwerken een schriftelijke voorbereiding in met leervragen en good practices die zij wilden delen en bespreken. Hierbij zijn diverse leervragen gehaald die tijdens de gesprekken aan bod zijn gekomen. De meeste leervragen verzamelden zich rondom de thema's verduurzaming, samenwerking met het bedrijfsleven, interne kwaliteitsbewaking, deelname van docenten, en (havo-)talentontwikkeling. Voor de hoofdlijnen van de opbrengsten, verwijzen wij naar de rapportage.

  Handboek en draaiboek

  Naast deze rapportage zijn er tevens een handboek en draaiboek opgesteld. Hierin staan meer uitgebreid het systeem, proces en de good practices beschreven. Deze zijn op te vragen bij Simone Endert (projectleider PBT, s.endert@deltapunt.nl).

   

  Meer informatie? Neem ook dan contact op met Simone Endert.

   

  Bekijk hier de rapportage: 

  Rapportage peer review 2016 - Regionale VO-HO netwerken