Leerling module - Evolutie aan het werk - Opgemaakte versie 21 september 2013

Het lesmateriaal Evolutie aan het werk - aan het werk met evolutie is een toepassing van de concept-context aanpak. Hierin wordt een aantal abstracte begrippen samengebracht die normaal gesproken in verschillende delen van de biologielessen op het vwo behandeld worden. Door een context van onderzoek aan evolutieprocessen bij de wilde Guppy in Trinidad te gebruiken is het mogelijk erfelijkheid, evolutie, meiose en mitose, populatiegenetica en ecologie in samenhang te behandelen.

Het lesmateriaal is een product van het Docent Ontwikkel Team (DOT) bij de Universiteit Twente - Beta Steunpunt Oost, in de jaren 2011-2013, geschreven door drs. A.W. Cuiper.