Aanmelden
Mijn Beta Oost

NLT module Kunstnier en Membranen VWO

NLT module Kunstnier en Membranen VWO

Eigenaar: Jan Jaap Wietsma

Groepsleden: 9

Omschrijving:

NLT4-V130 Kunstnier en Membranen, gecertificeerde NLT module voor vwo

Versie 1.1 is beschikbaar sinds voorjaar 2013 en geschikt gemaakt voor gebruik vanaf vwo 4. Ook is een blok voorkennis biologie toegevoegd.

Korte weergave van de inhoud

De grote donorshow maakte Nederland bewust van het belang van orgaandonatie. Als menselijke organen niet meer functioneren kan hun taak soms overgenomen worden door hulpmiddelen. Een kunstnier is daar een voorbeeld van.

De kunstnier op zijn beurt is weer een toepassing van de membraantechnologie. Daar hoort ook waterzuivering, Blue Energy, gaszuivering en filtratietechnologie bij. In deze module wordt de werking van de menselijke nier naast de werking van de kunstnier gezet. Allerlei eigenschappen van de membranen die in kunstnieren worden toegepast worden onderzocht. Na het doorwerken van de module maken de leerlingen zelf een eindhoofdstuk, waarin ze alle kennis rond de werking van nieren, transplantatie en kunstnieren bijeen brengen.

Kijk voor meer gegevens op de informatiepagina.

De groep "Kunstnier en membranen" is bedoeld voor samenwerking tussen docenten, TOA's, deskundigen en het NLT steunpunt. Om toegang te krijgen tot mijn.beta-oost.nl vraagt u een account aan die geactiveerd wordt door de beheerder. Zorg dat u een volledig profiel invult, en daarbij uw (school)mailadres en instelling en (school)vak(ken) vermeldt. Een foto/avatar invullen werkt erg plezierig.

Korte omschrijving: Uitwisseling van gebruikers en onderhoudsteam NLT module Kunstnier en Membranen voor VWO