Informatica

Informatica

openbare website voor het vak informatica

Agenda

20 oktober
Connecting the DOTs - Symposium

Docent Ontwikkel Teams (DOTs) zijn een vorm van professionele leergemeenschappen waarbij teams van...

Informatica

Inhoud

Het examenprogramma voor informatica is onder andere te vinden op de site van SLO, Examenprogramma Informatica

SLO heeft ook een operationele uitwerking van de exameneisen opgesteld in de vorm van een zogenaamde handreiking. Deze is hier te vinden.

Veel informatie is ook te vinden op de websites van de uitgevers van informatica-methoden: