Aanmelden
Mijn Beta Oost

NLT

NLT

Eigenaar: Ingrid Breymann

Groepsleden: 3

Omschrijving:

NLT vaksteunpunt Oost

 

Op deze pagina vindt u informatie over Natuur Leven en Technologie. Vanuit Beta Steunpunt Oost is een groot aantal activiteiten die zich richt op de ontwikkeling van het vak, scholing van docenten en activiteiten voor leerlingen. Er wordt met DocentOntwikkelTeams gewerkt aan onderhoud van modules en de ontwikkeling van nieuwe modules.

Bij NLT wordt gewerkt met gecertificeerde modules waarvan een aantal in regio Oost ontwikkeld zijn en ook worden onderhouden. Zie de tab lesmaterialen voor details. Informatie over de opzet van het vak, examenprogramma en regelgeving is te vinden op www.betavak-nlt.nl

Voor NLT is een diversiteit aan activiteiten, scholing en ontwikkeling en herziening van modules. Via de hogescholen Windesheim en Saxion worden vooral activiteiten rond de havo-modules opgezet, terwijl de vwo-modules vanuit Universiteit Twente ondersteund worden.

Net voor de zomer 2017 heeft de Vereniging NLT de module Lab on a chip voor HAVO gecertificeerd. De VWO module Lab on a chip wordt inmiddels door een groeidende groep scholen gebruikt. Labochip.nl is de publieke site over Lab on a chip, waarvan enige essentiële informatie bekeken kan worden. Voor docenten en TOA's is er de Modulesite Lab on a chip. Hier is alles te vinden om de module op school te geven.

De module Ruimte voor de Rivier is ook herzien en door de Vereniging NLT opnieuw gecertificeerd. De materialen worden in de module-database van Vereniging NLT gepubliceerd.

Een Docent Ontwikkelteam werkt nog aan de herziening van de modules Dynamische Modellen / Dynamisch Modelleren (voor HAVO en VWO). Scholen die de module willen uitproberen, kunnen contact opnemen met het NLT vaksteunpunt Oost (nlt@beta-oost.nl).

Er zijn nieuwe initiatieven om modules rond duurzame technologie te herzien. In 2017-2018 wordt gewerkt aan de opzet van een DOT rond dit thema.

NLT thema's komen in workshops op de NLT conferentie of tijdens de conferentie Twents Meesterschap aan de orde. Houd de aankondigingen in de gaten.

Om contact op te nemen met het vaksteunpunt: kijk op de tab Contactgegevens.

Modules van NLT steunpunt Oost

NLT steunpunt Oost werkt actief aan ontwikkeling, vernieuwing en ondersteuning van haar NLT modules. Voor elk van deze modules is op deze website een samenwerkomgeving beschikbaar (bereikbaar via onderstaande links). Na aanmaak van een gebruikersaccount kunt u uitwisselen met collega's die met de module werken en rechtstreeks contact hebben met ontwikkelaars en experts.

Modules voor VWO

Ruimte voor de Rivier (opnieuw gecertificeerd 2017, versie 2.0)
Kunstnier en Membranen, een kwestie van leven en dood (gecertificeerd, nieuwe versie 1.1)
Oude Brandstof in Nieuwe Vaten (gecertificeerd, onderhoud gestopt, per december 2015 niet meer gecertificeerd)
Lab on a chip, laboratorium op microformaat (gecertificeerd, versie 1.2)
Dynamische modellen (vanaf eind 2013 overgenomen van Betasteunpunt Utrecht; herziening loopt; op aanvraag is het nieuwe modulemateriaal uit te proberen; mail aan nlt@beta-oost.nl).

Modules voor HAVO

Lijmen en Hechting (opnieuw gecertificeerd, versie 1.1)
Duurzaam en niet duur
Dynamisch modelleren (vanaf eind 2013 overgenomen van Betasteunpunt Utrecht; herziening loopt; op aanvraag is het nieuwe modulemateriaal uit te proberen; mail aan nlt@beta-oost.nl)
Lab on a chip HAVO (nieuw, gecertificeerde versie 1.0, 2018)

Leven met Robots (gecertificeerd, versie 1.0, 2016)

Voor aanvullend en verdiepend materiaal rondom modules, zoals simulaties, gaat u naar de Online Leeromgeving van Pre-U - Universiteit Twente.

Landelijk overzicht NLT modules

Op de landelijke website van de Vereniging NLT zijn alle gecertificeerde modules te downloaden. Ga hiervoor naar www.betavak-nlt.nl. U vindt hier ook overige informatie over de modules.

image image

U kunt in de database opzoeken welke modules door welke scholen gegeven worden. Het NLT vaksteunpunt in uw eigen regio of het steunpunt dat beheerder is van de module waarin u geinteresseerd bent heeft inzage in de contactgegevens van de betreffende docenten. Voor het wijzigen van de gegevens van uw school of instelling kunt u inloggen in de moduledatabase NLT. Na inloggen kunt u daar ook docentenhandleidingen en toetsmateriaal opzoeken. Per school is er één gebruikersaccount, in bezit van de NLT contactpersoon. Die ontvangt ook de mailings die via de database worden verstuurd.
Toegang tot de NLT moduledatabase hebben uitsluitend scholen die lid zijn van de Vereniging NLT. U kunt zich als school aanmelden als lid (zie www.betavak-nlt.nl).

 

Extra materialen voor NLT

Op de leerlingenpagina is voor NLT en andere vakken de link naar extra materialen en aparte leerlingensites opgenomen. De leerlingensites zijn gemaakt in WikiWijs.

 

Rond NLT zijn diverse ontwikkelgroepen aan het werk die zich bijscholen in het verzorgen van NLT. Als er behoefte is aan specifieke ondersteuning kan scholing op maat worden verzorgd. Benader daarvoor één van de medewerkers via nlt@beta-oost.nl.

Netwerken

Netwerk NLT docenten Oost (hiervoor is een samenwerkgroep beschikbaar). Tweemaal per jaar wordt op één van de HO instellingen in de regio een bijeenkomst georganiseerd. Dit zijn soms bijeenkomsten speciaal voor NLT. Vaak worden ze gecombineerd met regionale conferenties, zoals Twents Meesterschap.

Op landelijke conferenties worden ook bijeenkomsten rond NLT modules van steunpunt Oost gehouden.

Ontwikkelteams NLT

Cursus 2015-2016

Voor NLT zijn verschillende groepen actief, die ieder een eigen doel hebben. Voor docenten, en ook TOA’s NLT, zijn er ontwikkelgroepen die nieuw lesmateriaal maken, en groepen die bestaand materiaal herzien of onderhouden. Auteurstaken worden op basis van deskundigheid en geschiktheid verdeeld, en wordt ook vastgesteld hoe de tijdinvestering vergoed wordt. Er worden docenten (en TOA’s) gezocht voor nieuwe DOT’s in het seizoen 2015-2016, als onderdeel van hun professionele ontwikkeling waarvoor scholingstijd gevraagd wordt aan de scholen.

DOT duurzame technologie (voor docenten NLT, disciplines natuurkunde, scheikunde, biologie)

De modules Duurzaam en Niet Duur (HAVO, Saxion module) en Oude Brandstof in nieuwe vaten (VWO, Universiteit Twente) moeten een upgrade ondergaan. Rond het thema energie en duurzaamheid zijn veel andere modules beschikbaar, waarvan onderdelen ook samengevoegd kunnen worden tot een nieuwe module. Ook zijn er nieuwe ontwikkelingen op dit gebied die maken dat het relevant is om te kijken hoe het bestaande materiaal weer optimaal geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in de NLT lessen. Bij deze DOT wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, in het bijzonder binnen WikiWijs. We sluiten in deze DOT nauw aan bij de technologie die binnen de regio Twente – Zwolle ontwikkeld wordt, zoals Solar technology (ondermeer de Red Engineers, die met hun wagen meedoen aan de SolarRace). Deels is de DOT gericht op het maken en bewerken van lesmaterialen, maar deels ook voor het ontwikkelen van praktisch werk, excursie-mogelijkheden, wedstrijd-elementen en het uitwisselen van ervaringen.

DOT modelleren (voor docenten NLT, disciplines wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie)

Voor de modules over dynamisch modelleren voor HAVO en VWO is onderhoud en herziening nodig. UT studenten hebben een NLT module ontwikkeld, die we verder willen ontwikkelen. Ook willen we open source simulatie-software inzetten, zoals SkyDynamics. Daarnaast bekijken we hoe de modelleer en simulatie-omgeving GO-LAB in dit proces te betrekken is. Een belangrijke vraag is: op welke manier kan modelleren ingezet worden op een laagdrempelige manier bij verschillende modules van NLT, maar ook in de vakken biologie, natuur- en scheikunde. Voor dynamische modellen havo is een E-klas gemaakt in WikiWijs.

Concreet zoeken we ook naar mogelijkheden om de modelleeromgeving bruikbaar te maken binnen de context van digitaal lesgeven en iPad klassen. Aan het eind van het seizoen zijn de modules Modelleren voor NLT wat betreft te gebruiken software en toegankelijkheid toekomstbestendig gemaakt. Voor deze DOT zoeken we NLT docenten die affiniteit hebben met (computer)modelleren, zij die dat graag onder de knie willen krijgen, mensen die graag bijdragen aan het ontwikkelen van simulaties en korte modelleer-opdrachten die inzetbaar zijn bij andere NLT modules en andere betavakken. Bij deze DOT sluiten experts aan die ervaring hebben met onderwijs en onderzoek op dit terrein.

Het startsymposium Modelleren is op 28 september 2015, bij Universiteit Twente.

In onderstaand bestand staat het aanbod DOT totaal en opgaveformulier, voor alle vakken, inclusief de NLT DOT's. Meer informatie: http://www.utwente.nl/elan/opleidingenenprofessioneleontwikkeling/professioneleontwikkeling/dots/ 

Aanbod DOT totaal 2015-2016.pdf Aanbod DOT totaal 2015-2016.pdf

 

Cursus 2014-2015

Beta Steunpunt Oost zet voor het ontwikkelen en onderhouden van modules verschillende Docent Ontwikkel Teams (DOTs) in. In het seizoen 2014-2015 werken we met volgende teams:

Lab on a chip / Nanotechnologie voor HAVO (bij Saxion)

Het ontwikkelteam Lab on a chip is bezig met een variant van de module Lab on a chip voor de havo. Deze module is goeddeels gereed en kan in de eerste maanden van 2015 op scholen worden uitgeprobeerd. Concreet zoeken we twee scholen die deze module voor ons willen testen. U krijgt voor het uitvoeren van deze test een bescheiden vergoeding en kosteloos gebruik van de practicumkoffer.
Nieuw in deze module is dat leerlingen zelf Lab on a chip’s gaan maken en uitproberen. We hebben daarvoor methoden ontwikkeld die gebruik maken van lasersnijden. We werken nu aan bruikbare methoden om Lab on a chips met siliconen (PDMS) en 3D printing te kunnen maken. Informatie over de module en alle ontwikkelingen: http://www.beta-oost.nl/groups/profile/26968/lab-on-a-chip-modulegroep-voor-docenten-en-toas

Herziening Ruimte voor de Rivier (bij de UT)

Er is in september een DOT begonnen met het herzien van de module Ruimte voor de Rivier. Hieraan werken ook drie experts mee, van Universiteit Twente (Denie Augustijn), Van Hall Larenstein (Dan Assendorp) en Rijkswaterstaat (Ralph Schielen). Als u tips en suggesties hebt die we bij de herziening kunnen meenemen: laat ons dat weten (mail aan j.j.wietsma@utwente.nl). Via de samenwerkgroep op beta-oost.nl (http://www.beta-oost.nl/groups/profile/1814/nlt-module-ruimte-voor-de-rivier) kunt u volgen waar we mee bezig zijn en worden wijzigingen en tips gedeeld. In de tussentijd is de huidige module nog steeds bruikbaar, en kunt u de eindopdracht blijven gebruiken, waarbij u de leerlingen een gebied laat ontwikkelen waar nog geen Ruimte voor de Rivier project is gedaan.

Training Getting Practical

Getting Practical

 

Universiteit Twente Pre-U voor leerlingen

Voor leerlingen is er veel te doen bij Universiteit Twente. Masterclasses, workshops, het leerlingenlab, teveel om op te noemen. Kijk bij het pre-university programma, en schrijf je in. Scholen kunnen zich aansluiten als partnerschool, en daarmee ook deelnemen aan intensievere programma's, zoals het honourstraject. Kijk op de site van Pre-U.

Onderzoek de wereld van Life Science in de laboratoria van Saxion

De Life Science opleidingen* van Saxion bieden de mogelijkheid om met de klas naar het lab te komen. Leerlingen uit 4/5 havo en 5/6 vwo maken kennis met de HBO Life Science wereld tijdens een practicum scheikunde, biologie of NLT.

NLT: Forensisch Onderzoek
Enkele voorbeelden van een practicum forensisch onderzoek zijn: vingerafdrukken, inbraaksporen of haren en vezels. Bij een practicum forensisch onderzoek kunnen maximaal 32 leerlingen deelnemen. Deze practica zijn alleen mogelijk in Enschede en er is beperkte ruimte, dus vol = vol.

Contactpersoon Saxion: Hettie van der Aa; h.a.vanderaa@saxion.nl; 053 – 487 1983.

* Life Science opleidingen:
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (+ Infection & Contamination Control)
- Chemie (+ Crime Science)
- Chemische Technologie (+ International Water Technology)
- Forensisch Onderzoek

Studenten in de klas

Studenten kunnen bij u op school praktische lessen verzorgen en daarbij iets vertellen over hun opleiding. Bij NLT is het interessant om studenten van de HBO studieroute Crime Science van Saxion in te schakelen. Zij kunnen rond forensisch onderzoek laten zien hoe vingerafdrukken, schoensporen, DNA monsters en vezelsporen veiliggesteld en geanalyseerd worden. In overleg is dit bij modules mogelijk. Neem hiervoor contact op met Hettie van der Aa:h.a.vanderaa@saxion.nl, tel. 053 – 487 1983.

De beste keuze door geografisch onderzoek

Bij NLT wordt de module Ruimte voor de Rivier (vwo) gegeven, deze heeft een geografische component.

 

Korte omschrijving: Openbare website voor het vak NLT.
Onderwerpen (Scheidt meerdere onderwerpen van elkaar doormiddel van een komma):