NLT

vakgroep

 

NLT vaksteunpunt Oost

Op deze pagina vindt u informatie over Natuur Leven en Technologie. Vanuit Beta Steunpunt Oost is een groot aantal activiteiten die zich richt op de ontwikkeling van het vak, scholing van docenten en activiteiten voor leerlingen. Er wordt met DocentOntwikkelTeams gewerkt aan onderhoud van modules en de ontwikkeling van nieuwe modules.

Bij NLT wordt gewerkt met gecertificeerde modules waarvan een aantal in regio Oost ontwikkeld zijn en ook worden onderhouden. Zie de tab lesmaterialen voor details. Informatie over de opzet van het vak, examenprogramma en regelgeving is te vinden op www.betavak-nlt.nl

Voor NLT is een diversiteit aan activiteiten, scholing en ontwikkeling en herziening van modules. Via de hogescholen Windesheim en Saxion worden vooral activiteiten rond de havo-modules opgezet, terwijl de vwo-modules vanuit Universiteit Twente ondersteund worden.

Net voor de zomer 2017 heeft de Vereniging NLT de module Lab on a chip voor HAVO gecertificeerd. De VWO module Lab on a chip wordt inmiddels door een groeidende groep scholen gebruikt. Labochip.nl is de publieke site over Lab on a chip, waarvan enige essentiële informatie bekeken kan worden. Voor docenten en TOA's is er de Modulesite Lab on a chip. Hier is alles te vinden om de module op school te geven. 

De module Ruimte voor de Rivier is ook herzien en door de Vereniging NLT opnieuw gecertificeerd. De materialen worden in de module-database van Vereniging NLT gepubliceerd.

Een Docent Ontwikkelteam werkt nog aan de herziening van de modules Dynamische Modellen / Dynamisch Modelleren (voor HAVO en VWO). Scholen die de module willen uitproberen, kunnen contact opnemen met het NLT vaksteunpunt Oost (nlt@beta-oost.nl).

Er zijn nieuwe initiatieven om modules rond duurzame technologie te herzien. In 2017-2018 wordt gewerkt aan de opzet van een DOT rond dit thema.

NLT thema's komen in workshops op de NLT conferentie of tijdens de conferentie Twents Meesterschap aan de orde. Houd de aankondigingen in de gaten.

Om contact op te nemen met het vaksteunpunt: kijk op de tab Contactgegevens.