NLT

NLT

Openbare website voor het vak NLT.

NLT

NLT vaksteunpunt Oost

Op deze pagina vindt u informatie over Natuur Leven en Technologie. Vanuit Beta Steunpunt Oost is een groot aantal activiteiten die zich richt op de ontwikkeling van het vak, scholing van docenten en activiteiten voor leerlingen. Er wordt met DocentOntwikkelTeams gewerkt aan onderhoud van modules en de ontwikkeling van nieuwe modules.

Bij NLT wordt gewerkt met gecertificeerde modules waarvan een aantal in regio Oost ontwikkeld zijn en ook worden onderhouden. Zie de tab lesmaterialen voor details. Informatie over de opzet van het vak, examenprogramma en regelgeving is te vinden op www.betavak-nlt.nl

Voor NLT is een diversiteit aan activiteiten, scholing en ontwikkeling en herziening van modules. Via de hogescholen Windesheim en Saxion worden vooral activiteiten rond de havo-modules opgezet, terwijl de vwo-modules vanuit Universiteit Twente ondersteund worden. Voor NLT zijn meerdere Docent Ontwikkel Teams aan het werk. Bijvoorbeeld in het ontwikkelen van expertise voor het geven van lessen via Videoconferencing.

Eén van de ontwikkelteams heeft enkele jaren gewerkt aan de module Lab on a chip voor VWO, die in juni 2013 door de stuurgroep NLT is gecertificeerd. Een nieuwe groep werkt verder aan dit onderwerp voor havo. 

Labochip.nl is de publieke site over Lab on a chip, waarvan enige essentiële informatie bekeken kan worden. Voor docenten en TOA's is er de Modulesite Lab on a chip. Hier is alles te vinden om de module op school te geven. 

Kijk hier voor de nieuwe nascholing.