Wiskunde

vakgroep

Welkom bij het Wiskunde Steunpunt Oost

Op deze pagina vindt u informatie over het vak wiskunde. U kunt bij het steunpunt terecht:

  • met al uw vragen rondom vernieuwde wiskunde,
  • om uw kennis te vergroten en uw ervaringen te delen met collega’s,
  • voor activiteiten met leerlingen,
  • voor een overzicht van het aanbod van alle HO instellingen in de regio Oost-Nederland.

Het vak wiskunde

Wiskunde D is een profielkeuzevak voor NT en NG leerlingen in de vierde klas havo en vwo. Het vak is modulair opgezet en wordt afgesloten met een schoolexamen. De modulen 'Wiskunde in wetenschap' voor vwo en 'Wiskunde in technologie' voor havo geven leerlingen de mogelijkheid om op locatie kennis te maken met opleidingen en beroepen waarin wiskundekennis van belang is. VO-scholen kunnen daartoe de Universiteit Twente of de hogescholen Saxion en Windesheim om ondersteuning vragen.

De modules die voor de domeinen wiskunde in technologie (havo) en wiskunde in wetenschap (vwo) uit Wiskunde D zijn ontwikkeld, kunt u ook als keuzemodule bij wiskunde B inzetten.

Nieuwe examenprogramma's

Per 2015 worden nieuwe examenprogramma's ingevoerd in de vierde klas van havo en vwo. De veranderingen worden het duidelijkst beschreven in het eindrapport van ctwo, denken en doen.

Een samenvatting van de veranderingen vindt u hier. 

Groepen over

Geen resultaten gevonden.

Over Beta Oost

Geen resultaten gevonden.