Biologie

vakgroep

Welkom bij Biologie Vaksteunpunt Oost

Biologie is in ontwikkeling. Door de invoering van het nieuwe examenprogramma in de bovenbouw havo-vwo is er voor docenten weer veel te ontdekken. Nieuwe didactiek, nieuwe inhoud, nieuwe mogelijkheden.

Het Beta Steunpunt Oost geeft ondersteuning bij de invoering van de nieuwe programma's. Door nascholing, onderlinge contacten, conferenties, publicatie van lesmateriaal en netwerkbijeenkomsten. 

Het docentontwikkelteam biologie in Twente is één van de eerste groepen in Nederland die zich op deze manier heeft voorbereid op de nieuwe vakinhoud en concept-context didactiek.

Meer informatie op de pagina's voor lesmaterialen, scholingsmogelijkheden (docentontwikkelteams) en activiteiten met leerlingen.