Aanmelden
Mijn Beta Oost

Begeleiding startende leraren: scholen tranche 2

Begeleiding startende leraren: scholen tranche 2

Eigenaar: Ingrid Breymann

Groepsleden: 31

Omschrijving:

In deze groep delen de scholen informatie met elkaar die vanaf september 2014 actief met het project "Begeleiding Startende Leraren" aan de slag zijn gegaan.

In het project "Begeleiding Startende Leraren" van OC&W werken scholen en lerarenopleidingen samen bij het ontwikkelen van inductiearrangementen op scholen, om zo de professionele doorgroei van startende docenten te versnellen en beroepsuitval te verminderen. In regio Oost wordt het project uitgevoerd in samenwerking met de lerarenopleidingen van ELAN/Universiteit Twente (penvoerder) en van Windesheim. De looptijd van het project is sept. 2013 t/m sept. 2017.

Hier vindt u meer informatie over het project, gericht op geïnteresseerde scholen. Projectleider dr. Ingrid Breymann van de Universiteit Twente. E-mail: l.e.i.breymann@utwente.nl, tel: 053 - 489 6267.

Korte omschrijving: Professionele doorgroei en vermindering beroepsuitval startende leraren
Website:

Deze groep is besloten.