Nieuwsbrief oktober 2013 - Datateams: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Project ‘Datateams’ - Universiteit Twente

Datateams ontkrachten mythes in het onderwijs
Opbrengstgericht werken wordt steeds belangrijker in het voortgezet onderwijs. De gedachte hierachter is om alle informatie die op scholen aanwezig is niet alleen te gebruiken voor externe verantwoording, maar om daarmee ook het onderwijs te verbeteren. De ervaring heeft geleerd dat er nog (te) weinig gebruikt wordt gemaakt van alle informatie die op scholen beschikbaar is. Een goed idee dat opbrengstgericht werken, maar hoe kan daar nu handen en voeten aan worden gegeven? Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om juist dat te doen: scholen ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen. Tegelijkertijd  doet de UT onderzoek naar de effecten hiervan.

Problemen als lage rendementspercentages en dalende examenresultaten komen bij steeds meer scholen voor. Docenten hebben vaak al ideeën over de oorzaken van dit soort problemen: Examenresultaten worden steeds slechter omdat leerlingen niet gemotiveerd zijn om te leren’. ‘Slechte resultaten in de onderbouw worden veroorzaakt door slecht presterende basisscholen’. ‘Er blijven meer jongens dan meisjes zitten’. Zomaar wat veronderstellingen die op iedere school leven. Maar kloppen ze wel? Of blijken dit hardnekkige mythes te zijn? En hoe ga je deze problemen dan aanpakken als de veronderstelling wel klopt? Een manier die zich de afgelopen tijd in de praktijk heeft bewezen is het werken in datateams. Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van docenten en schoolleiding die met behulp van beschikbare data – zoals cijfers, vragenlijsten, onderwijsinspectierapporten – concrete vraagstukken oplossen.

In een gezamenlijk project van de Universiteit Twente en de Stichting Carmelcollege gaan uiteindelijk 20 datateams aan de slag. Tien van deze datateams onderzochten de afgelopen anderhalf jaar al een zelfgekozen probleem dat speelde op hun school, variërend van tegenvallende examenresultaten tot te vele zittenblijvers. Veronderstellingen over deze problemen werden meetbaar gemaakt en met behulp van data onderzocht. Hierbij kregen scholen ondersteuning van de Universiteit Twente. Heel wat mythes zijn op deze wijze ontkracht! Er doubleren niet meer jongens dan meisjes, de adviezen van basisscholen bleken vaak wel goed aan te sluiten bij het niveau van de leerling en de toenemende taligheid van wiskunde bleek niet de daling van rapportcijfers in de brugklas te veroorzaken.

image

Verschillende datateams hebben inmiddels oorzaken van hun eigen gekozen probleem boven tafel gekregen en kunnen nu gericht maatregelen nemen om het probleem op te lossen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: extra mentoruren voor zittenblijvers, het verbeteren van de doorlopende leerlijn, strenger absentiebeleid of meer maatwerk in de klas. Docenten geven aan veel van de datateammethode geleerd te hebben en nemen daardoor vaker beslissingen op basis van data in plaats van op basis van intuïtie en gevoel. Dit alles werd in juni 2013 aan elkaar gepresenteerd tijdens een afsluitende bijeenkomst in Deventer. 

Inmiddels zijn in schooljaar 2013-2014 de volgende 10 datateams van de Stichting Carmelcollege van start gegaan. Deze tien datateams krijgen tot einde schooljaar 2014-2015 intensieve begeleiding vanuit de UT, gericht op het eigen gekozen onderzoek op school. Naast de samenwerking met de Stichting Carmelcollege heeft de UT ook een samenwerkingsverband met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO Raad, waarbij ook tien datateams actief zijn.

Meer informatie: www.datateams.nl, voor vragen info@datateams.nl.
 

Terug naar de nieuwsbrief oktober 2013