Nieuwsbrief oktober 2013 - Cursus quantumwereld: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Cursus Quantumwereld, start februari 2014

In februari 2014 gaat de Cursus Quantumwereld van start. Quantumwereld is een nieuw onderdeel in het examenprogramma natuurkunde waarop u zich met deze cursus kunt voorbereiden.

imageIn vier bijeenkomsten komen inhoud en didactiek van het domein aan de orde. Vooraf bekijkt u enkele webcolleges, en leest u experimenteel materiaal en literatuur. In de bijeenkomsten wordt het materiaal besproken, inhoudelijke verdieping aangebracht en mogelijke proeven gedemonstreerd. Daarnaast is ruim tijd om zowel inhoudelijke als didactische discussies te voeren.

Noteert u alvast de data in uw agenda: donderdag 13 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april 2014, van 15.30 – 20.00 uur.

Inschrijven kan vanaf 6 weken van tevoren, houdt onze website in de gaten. Bij vragen kunt u contact opnemen met Ingrid Breymann.


Terug naar de nieuwsbrief oktober 2013