Nieuwsbrief oktober 2013 - Leergang wiskunde: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Google leergang vernieuwing wiskundeonderwijs

Op 4 oktober vond in Zwolle de eerste dag van de vierdaagse cursus ‘Vernieuwing Wiskundeonderwijs’ plaats. De door Google gesubsidieerde leergang wiskunde aan de hogeschool Windesheim in Zwolle was stimulerend. Twaalf wiskundedocenten vanuit de Noord- en Oost-Nederland bogen zich gezamenlijk over de onderdelen Statistiek en Analytische Meetkunde in de nieuwe examenprogramma’s.

imageJohn Poppelaers van ORTEC hield een boeiend betoog over de noodzaak om meer wiskundigen op te leiden, klaargestoomd om wereldwijd problemen aan te pakken. Wiskundigen zijn hard nodig om problemen te vertalen in wiskundige termen (operation research), zodat er aan gerekend kan worden en naar oplossingen gezocht kan worden. Dat betekent een zoektocht naar mensen die gestructureerd en analytisch kunnen denken. Ook Paul Drijvers deed een duit in het zakje met zijn bijdrage over het belang van denkactiviteiten in het wiskundeonderwijs.


In de middag lag de nadruk op het ontwerpen van materialen in het kader van de vernieuwde eindexamenprogramma’s. De groep splitste zich in tweeën: een DOT (docentontwikkelteam) die aan de gang gaat met de verwerking van grote databestanden en een DOT die zich gaat bezighouden met een frisse out-of-the-box-blik op analytische meetkunde. Expliciet is de nadruk gelegd op de impact van de resultaten van deze groep op de daadwerkelijke invulling van het examenprogramma. Bovendien zijn deelnemers potentiële trekkers van regionale nascholing met het oog op de implementatie van deze onderwijsvernieuwing.


Naar het volgende artikel

Terug naar de nieuwsbrief oktober 2013