Nieuwsbrief oktober 2013: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Banner

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2013


Beste collega,

Voor u ligt de nieuwsbrief van Bèta Steunpunt Oost voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs in de exacte vakken in de regio Oost-Nederland. U vindt bijdragen over lopende activiteiten en een vooruitblik op interessante komende events bij scholen en hoger onderwijsinstellingen in de regio. U ontvangt deze nieuwsbrief als deelnemer aan onze vaksteunpunten, docentontwikkelteams, conferentie Twents Meesterschap of leerling- en docentactiviteiten bij Saxion, Universiteit Twente of Windesheim. Hebt u suggesties voor de volgende editie dan kunt u dit mailen naar Bèta Steunpunt Oost.

We wensen u veel leesplezier!

De coördinatoren Bèta Steunpunt Oost: Ingrid Breymann (Universiteit Twente), Arjan van Basten (Saxion), Huub Schoot (Windesheim)

Klik hier om de nieuwsbrief als pdf te downloaden.
 

ALGEMEEN NIEUWS

UT Logo

WEBSITE VERNIEUWD
De website www.beta-oost.nl heeft recentelijk een vernieuwing ondergaan. De samenwerkingomgeving mijn.bèta-oost en de website bèta-oost zijn samengevoegd tot een geheel. ... Lees verder
 image

VOORAANKONDIGING TWENTS MEESTERSCHAP
Woensdag 29 januari vindt de lerarenconferentie Twents Meesterschap plaats aan de Universiteit Twente. Het thema dit jaar is ‘Vindingrijkheid’. Prof. dr. Vanessa Evers en dr. Casper Hulshof verzorgen de keynotes. ... Lees verder

image

VERSLAG OPEN HUIS
Zaterdag 5 oktober ontvingen de Universiteit Twente en Saxion veel bezoekers tijdens het Open Huis. Saxion zette haar deuren en schatkamers open. Ook op de UT kon je van alles beleven. Een groot hoogtepunt was de finale van de Lego Solar Race. ... Lees verder

image

DATATEAMS
Het project ‘Datateams’ van de Universiteit Twente heeft als doel om scholen te ondersteunen om opbrengstgericht werken in de praktijk toe te passen. Tegelijkertijd doet de UT onderzoek naar de effecten hiervan. ... Lees verder

image

PROJECTWEEK SAXION
Van 3 tot en met 7 februari 2014 organiseert Hogeschool Saxion een projectweek aan voor talentvolle havo 5 leerlingen. Een week lang werkt de scholier samen met een studententeam aan een oplossing voor een technisch probleem. ... Lees verder

image

OPROEP ONDERZOEK ALCOHOL
T. Strump zoekt jongeren tussen de 14 en 19 jaar (vmbo – havo – vwo) die mee willen werken aan een onderzoek over de alcoholaankoop door jongeren. De jongeren werken in focusgroepen mee aan dit onderzoek dat tot een wetenschappelijke publicatie moet leiden. ... Lees verder

NIEUWS UIT DE VAKSTEUNPUNTEN

image

INFORMATICA BIJEENKOMST
Op 2 oktober kwamen informatica docenten bijeen aan de Academy Creatieve Technologie van Saxion. Zij kregen van saxiondocent Tristan Pothoven een presentatie over App-Inventor en gingen vervolgens zelf aan de slag. ... Lees verder

image

GOOGLE LEERGANG VERNIEUWING ONDERWIJS
Op 4 oktober vond in Zwolle de eerste dag van de vierdaagse cursus ‘Vernieuwing Wiskundeonderwijs’ plaats. Twaalf wiskundedocenten vanuit de Noord- en Oost-Nederland bogen zich gezamenlijk over de onderdelen Statistiek en Analytische Meetkunde in de nieuwe examenprogramma’s. ... Lees verder 

image VOORAANKONDIGING QUANTUMWERELD
Vanaf februari 2014 start op de Universiteit Twente een cursus Quantumwereld. In vier bijeenkomsten komt de inhoud en didactiek van dit nieuwe domein aan de orde. ... Lees verder
image DOT NANOTECHNOLOGIE - LAB ON A CHIP: HAVO VAN START
Bèta Steunpunt Oost gaat verder met het ontwikkelen van lesmaterialen op het vakgebied nanotechnologie en Lab on a chip. Bij Saxion is in september een Docent Ontwikkelteam voor de ontwikkeling van een module voor havo gestart. ... Lees verder
image DOT NANOTECHNOLOGIE - LAB ON A CHIP: VWO MET BIJBEHORENDE KOFFER BESCHIKBAAR VOOR SCHOLEN
De ontwikkeling van de NLT module Lab on a chip is afgerond. Nadat de leskoffer geproduceerd is heeft de ontwikkelgroep de leerlingmodule en de daarbij behorende proeven afgerond. De module kon op 18 juni 2013 gecertificeerd worden door de stuurgroep NLT. ... Lees verder

AANKONDIGINGEN

image TOA CONGRES
Donderdag 14 november organiseert de NVON in samenwerking met Hogeschool Saxion in Deventer het jaarlijkse TOA-congres. Het congres staat dit jaar in teken van de toekomst van jongeren en de beroepen waarin zij terecht kunnen komen. ... Lees verder
image OPEN DAG ARTEZ
Op 23 november organiseert de AKI ArtEZ Academie voor Art & Design een open dag voor studiezoekers. Je kunt binnenlopen bij verschillende lessen, er zijn diverse demonstraties en het ArtEZ ArtTechLab opent haar deuren. ... Lees verder 


Nieuwsbrief
Bèta Steunpunt Oost is een gezamenlijke uitgave van Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente. Aanmelden of afmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@beta-oost.nl.

                           Nieuwsbrief banner onder