Bètascholen richten nieuwe vereniging op: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Bètascholen richten nieuwe vereniging op


Maar liefst 106 scholen gaan samen werken op het gebied van samenhangend bètaonderwijs via de Vereniging Natuur Leven en Technologie (NLT). Het vak NLT, dat al sinds 2007 in de bovenbouw van havo en vwo gegeven wordt, vormt de basis voor deze vereniging. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst op woensdag 6 april in Ede wisselen de scholen hun ervaringen uit. “Het onderwijs van de toekomst bestaat al. Dat onderwijs heet NLT”, aldus Hans Schapenk, algemeen directeur OMO Scholengroep te Helmond.

Rector Leo Spelt van het Marnixcollege laat de aanwezigen zien hoe zijn school vorm geeft aan NLT door in gesprek te gaan met zijn docenten. Docent Irene van den Top: “ik ontwikkel mijn eigen materiaal voor NLT. Dat maakt mij zo enthousiast over het vak.” Van den Top heeft zelf een practicum over evertebraten geschreven gebaseerd op uit universitair onderwijs uit Wageningen. Ook Spelt geeft aan wat hij met NLT wil bereiken: “Wij zien een integrale werkelijkheid om ons heen, traditionele schoolvakken fragmenteren deze werkelijkheid. NLT doorbreekt dit.”

Het vak NLT gaat heel goed samen met andere vakken, zoals bijvoorbeeld het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Schapenk vertelt: “Op het Dr. Knippenbergcollege wordt zowel O&O als NLT aangeboden. Het zijn twee vakken die een ander type leerling trekken, de een meer creatief de ander meer wetenschappelijk. O&O is een verrijking naast NLT en andersom. NLT biedt diepgang en is een heel leerlinggericht vak.” Ook natuurkunde docent Gerben de Jong weet NLT treffend te typeren: “Het bèta-onderwijs is voor mij als de Eiffeltoren: de pijlers zijn de mono-vakken en hoe hoger je gaat, hoe meer alles bij elkaar komt. Helemaal bovenin, daar zit NLT.”

De officiële oprichtingsvergadering is erg geanimeerd. Verschillende mensen in de zaal denken mee en laten weten wat voor hen belangrijk is binnen de Vereniging NLT. “Kan de vereniging ook iets organiseren voor mijn leerlingen, zoals bijvoorbeeld een olympiade?” vraagt een docent. Een andere docent geeft aan hoe essentieel de database met leermiddelen voor hem is. Ook de werving van nieuwe leden geeft stof tot nadenken. “Laten we hier samen afspreken dat iedere schoolleider een collega schoolleider aanspreekt over het lidmaatschap bij deze vereniging.” Een andere schoolleider voegt hier aan toe: “Voor 1500 Euro krijg je leermiddelen èn professionalisering van je docenten, dat is toch peanuts?”

Onderzoeker John van Opstal verbonden aan de Universiteit Nijmegen sluit de bijeenkomst treffend af met een inhoudelijke lezing. Hij laat ons zien hoe het auditieve en visuele systeem samenwerken. Hoe wordt de informatie die je oren en ogen opvangen verwerkt en waarom zijn wij als mens zo sterk in de verwerking van deze informatie? De kracht zit in de combinatie. Net als bij NLT.

De Vereniging NLT is opgericht om het innovatieve karakter van het vak ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Het vak wordt op dit moment door zo’n 200 scholen in Nederland aangeboden en heeft tot doel de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. Het adviesrapport van het platform onderwijs 2032 benoemt NLT als goed voorbeeld van samenhangend onderwijs. Scholen kunnen lid worden van de Vereniging door contact op te nemen met het bureau NLT via info@betavak-nlt.nl.

Meer informatie

Bekijk hier een filmpje over NLT op het Dr. Knippenbergcollege te Helmond.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bureau NLT via info@betavak-nlt.nl. Op www.betavak-nlt.nl vindt u meer informatie over het vak en de vereniging.

imageimage

Op de rechter foto geeft Algemeen directeur Hans Schapenk zijn visie op NLT. Op linker foto is Rector Leo Spelt te zien die natuurkunde docent Gerben de Jong interviewt. Beide foto's zijn genomen door John Voermans.