Pagina geschiedenis

Nieuwsbrief juni 2016: Revisie

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

 

bannerNIEUWSBRIEF JUNI 2016

Voor u ligt de laatste editie van onze nieuwsbrief voor dit studiejaar. Terwijl we genieten van het mooie zomerweer kijken we met u vooruit op interessante activiteiten voor de volgende periode. En genieten na van mooie evenementen met scholen en leerlingen.

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf te downloaden.

We danken u alvast voor uw steun en wensen u veel leesplezier.

Namens de coördinatoren van Bèta Steunpunt Oost,

Ingrid Breymann

ACTUEEL 
image PARTNERSCHOOL, DOOR SAMENWERKING INSPIREREND ONDERWIJS
Maar liefst 15 scholen hebben zich als ‘partnerschool’ aangemeld voor het nieuwe Pre-University programma (Pre-U), voorheen Twente Academy, van de Universiteit Twente. Door de ondertekening van een overeenkomst als partnerschool biedt de UT een volledig programma aan vwo-leerlingen die extra uitdaging willen. Lees bericht. 
image NIEUWE PROGRAMMA'S INF4ALL EN CHEM4ALL
Naast de programma’s Natk4all en Mastermath heeft OCW nu ook de projectaanvragen Inf4All en Chem4All toegekend. Binnen deze projecten wordt een landelijk schakelprogramma ontwikkeld met vakinhoudelijke informatica en scheikunde modules bedoeld voor het vakinhoudelijke deel van de eerstegraads lerarenopleidingen. Lees bericht. 
image INSCHRIJVEN VOOR DOT's EN PLG's
De Universiteit Twente biedt ook in het volgende studiejaar docentontwikkelteams (DOT's) en professionele leergemeenschappen (PLG's) aan. Deze bestaan uit docenten die onder begeleiding van een medewerker van de Universiteit Twente en eventuele experts gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem. Lees bericht. 
      image HANDBOEK LESSON STUDY GEPRESENTEERD
Op 10 mei 2016 is op de VU in Amster­dam op de eerste Lesson Study confe­rentie het hand­boek 'Een prakti­sche gids voor het onder­wijs' gepre­sen­teerd aan Peter Dudley (UK). De belang­stel­ling was groot; Lesson Study zit ook in Neder­land duide­lijk in de lift. Lees bericht. 
     image NLT-MODULE 'LEVEN MET ROBOTS' VOOR HAVO GECERTIFICEERD
Op 24 mei 2016 heeft het bestuur van de Vereniging NLT de module Leven met Robots gecertificeerd. Het is de eerste module over het onderwerp robotica bij NLT voor de havo. Lees bericht.
image BÈTASCHOLEN RICHTEN NLT-VERENIGING OP
Maar liefst 106 scholen gaan samen werken op het gebied van samenhangend bètaonderwijs via de Vereniging Natuur Leven en Technologie (NLT). Het vak NLT, dat al sinds 2007 in de bovenbouw van havo en vwo gegeven wordt, vormt de basis voor deze vereniging. Lees bericht.
image BEZOEK HET LEERLINGENLAB VAN DE UNIVERSITY OF TWENTE
Kom met uw klas naar het Leerlingenlab van de University of Twente voor een inhoudelijk programma op het gebied van de natuurwetenschappen. Ook volgend schooljaar zijn er weer volop mogelijkheden die aansluiten bij uw lesprogramma. Lees bericht.
image DE RED ENGINEERS CHALLENGE
De RED Engineers Challenge, jaarlijks georganiseerd door Twente Academy Young, Saxion en Twente Branding, krijgt dit jaar een nieuwe invulling. Deelnemende scholen volgen in mei en juni twee gastlessen over duurzaamheid, duurzame innovaties en ontwerpen. Tijdens de finaledag presenteren de deelnemers hun ideeën. De vier beste ideeën gaan door naar het televisieprogramma GreenTech (RTL4). Lees bericht. 
AGENDA REGIONAAL 
           image NASCHOLING INFORMATICA VAN NETWERK NOORD
Netwerk Noord biedt vanaf september een nascholing Informatica aan die is afgestemd op het nieuwe examenprogramma dat naar verwachting vanaf 2019 zal gelden. Lees bericht.
      image STUDIEMIDDAG WISKUNDEDOCENTEN OP UNIVERSITEIT TWENTE
Graag nodigen wij u uit voor de jaar­lijkse studie­middag voor wiskun­dedocen­ten op 15 juni 2016. Het thema van de studie­middag is deze keer 'Profiel­werk­stukken'. Hoofd­spreker is Sven Aerts, wiskun­dedo­cent te Amster­dam. Sven heeft veel erva­ring met het begelei­den van profiel­werk­stukken en heeft daar in maart 2016 tijdens het Mathema­tisch Congres een voor­dracht over gehou­den. Lees bericht.
     image

WEBCAST DATA-ANALYSE IN DE PRAKTIJK VOOR BÈTADOCENTEN
Komt u dit ook bekend voor: net een hotel gezocht op internet en prompt komen allerlei hotels in advertenties op andere websites naar boven? Dit is heel logisch; data-analisten analyseren het zoekgedrag van internetgebruikers. Bent u benieuwd wat er met deze data gebeurd en hoe belangrijke informatie uit deze data gefiltert wordt? Volg dan op 16 juni 2016 een gratis webcast over de wereld van de Big data. Lees bericht.

image VAKANTIECURSUS NETWERKEN
Voor leraren exacte vakken van havo, vwo of hbo, voor leerlingen en voor andere belangstellenden organiseert het Platform Wiskunde Nederland (PWN) in 2016 een vakantiecursus met als thema: "Netwerken". Lees bericht. 
TERUGBLIK 
image

AFSLUITING MODULE LOGICA
Op donderdag 26 mei 2016 hebben 23 leerlingen een certificaat ontvangen voor de module Logica, die zij bij Hogeschool Windesheim gevolgd hebben. De module Logica is een project in het kader van Wiskunde D, die Windesheim samen met de middelbare scholen in de regio uitvoert. Lees bericht.

image WISKUNDE D-DAG
Dinsdag 10 mei organiseerde de University of Twente een wiskunde D-dag voor de leerlingen uit 4vwo die online wiskunde D volgen. De leerlingen volgden een hoorcollege en een werkcollege en leerden hun student-begeleiders kennen. De dag werd afgesloten met een rondleiding over de campus van de University of Twente. Lees bericht. 
image HANNOVER MESSE
Op maandag 25 april hebben 330 Twentse bovenbouw vwo en havo scholieren de Hannover Messe bezocht, de grootste innovatie en technologiebeurs van Europa. De dag werd mogelijk gemaakt door de Universiteit Twente, Saxion, Techniekpact, Provincie Overijssel en enkele high tech bedrijven uit de regio. Lees bericht. 


Nieuwsbrief 
Bèta Steunpunt Oost is een gezamenlijke uitgave van Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente. Aanmelden of afmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@beta-oost.nl.

                              Nieuwsbrief banner onder