URL lijst van de module Ruimte voor de Rivier, versie 2.0 (2017) - lijstupdate 02-2021: Revisie

1

Programma ruimte voor de rivier

http://www.ruimtevoorderivier.nl

2

Actuele waterstanden in Nederland (nu op Rijkswaterstaat.nl)

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterdata_waterberichtgeving/watergegevens/#v1

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/waterhoogte_tov_nap.aspx

http://www.rijkswaterstaat.nl/geotool/geotool_afvoer_stroomsnelheid.aspx 

3

Teleblik, alleen toegankelijk met een inlogcode via ENTREE. Filmpjes staan ook op www.vaklokaal-nlt.nl (teleblik dossier).

http://www.teleblik.nl

 

4

Nederland leeft met water

http://www.youtube.com/watch?v=AYlqqkyZD9Y (spotje van de campagne)

http://www.youtube.com/watch?v=ERnwPz5zC3s (waterschap rijn en ijssel)

5

Waterstijging bij overstroming per postcodegebied

http://www.overstroomik.nl/

6

KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

http://www.knmi.nl

 

7

Applet ‘NLT_V122_Rivier_model.jar’ op vaklokaal NLT

http://vaklokaal-nlt.nl/?attachment_id=632

8

Gegevens over geologie in DInOloket

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

9

Rapport "Samen werken met water" van de Deltacommissie, 2008

http://www.deltacommissie.com/doc/2008-09-03%20Advies%20Deltacommissie.pdf

10

Websites waarop het deltaprogramma en de deltacommissaris zich presenteren

http://www.deltacommissaris.nl/

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/wat-is-het-deltaprogramma

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/deltaprogramma-2015

11

Ontwerpen Atelier GroenBlauw

http://www.stowa.nl/Upload/Deltaproof/PPTs%20Deltaproofweek/130313%20Presentatie%204%20MLV%20Hiltrud%20Potz.pdf

12

Kennisinstituut Stowa

http://www.deltaproof.nl/projecten/Projectdossier_Meerlaagse_Veiligheid.aspx?pId=23

http://deltaproof.stowa.nl/In_kaart/Index.aspx?pId=1713

13

Alle voorbeelden waarbij tot nu toe is gewerkt met het concept Meerlaagse veiligheid

http://www.meerlaagsveiligheid.nu/

14

Leerlingensite bij de module

http://leerlingen.beta-oost.nl/rivier.html (of) http://maken.wikiwijs.nl/70369/Leerlingensite_NLT_module_Ruimte_voor_de_Rivier

15

Werkinstructie NLT toolbox

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=65

16

Tekening apparaat Bruning

http://www.geo.uu.nl/fg/mkleinhans/publicat/conf/ncr02veloc.pdf

17

Geologie van Nederland

http://www.geologievannederland.nl

18

Rivercare

http://www.ncr-web.org/rivercare/about

19

Algemene Hoogtekaart Nederland

http://www.ahn.nl

20

Topografische kaart Nederland

http://www.opentopo.nl

 

21

Google Earth

http://earth.google.com

 

22

Topo tijdreis

http://www.topotijdreis.nl

23

Scrum voor gebruik op school

http://www.scrumatschool.nl

24

Kanban digitaal planbord

http://www.kanbanflow.com

25

Paleogeografische kaarten

https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/paleogeografische-kaarten

26

Deltares tijdreizen in Nederland

https://www.deltares.nl/nl/projecten/tijdreizen-in-nederland-paleo-maps/