Huren van de leskoffer

De leskoffer Lab on a chip heeft twee lespakkethouders, chips, twee pompen en aansluitmateriaal. Op verzoek kan een extra set van twee pompen worden geleend voor gebruik in een grote lesgroep, waardoor twee complete opstellingen te bouwen zijn. Van de extra pompen is een beperkt aantal beschikbaar.

Leskoffer Lab on a chip

De practicumkoffer Lab on a chip, inclusief extra pompenset, is te huur. Voor een periode van 6 weken kost dat 75 euro (basisprijs 25 euro inclusief eerste week; 10 euro volgende weken). Bij het lenen spreekt u een begin- en einddatum af. Langer lenen is mogelijk, maar alleen als er geen andere scholen de koffer willen gebruiken. Scholen die de koffer nodig hebben bij de NLT module hebben voorrang.

Voor het huren van de koffer gaat u een leen-overeenkomst aan. Daarin verplicht u zich de koffer en alle onderdelen onbeschadigd en schoon weer te retourneren. Bij verlies of breuk van onderdelen worden vervangingskosten in rekening gebracht. Bij de leen-overeenkomst wordt een inventarislijst met vervangingskosten getekend voor ontvangst. Er is een aantal onderdelen die na een of meer leenperiodes worden vervangen omdat ze vuil worden of gemakkelijk stuk gaan. Deze onderdelen zijn in de lijst aangegeven. Deze onderdelen moeten wel weer (schoon) worden ingeleverd. Verkleuring door gebruik komt voor.

Het verhuren gebeurt via het Twente Academy Leerlingenlab van de Universiteit Twente (namens het Beta Steunpunt Oost / NLT). Vervoer en verzekering is voor rekening van de lener.

Het E-pakket, de aanvullingsset met de Lockin-amplifier en TCB chip, wordt momenteel niet verhuurd. De stabiliteit van de experimenten laat te wensen over, waardoor we deze experimenten voorlopig alleen onder deskundige begeleiding laten uitvoeren. Zodra het E-pakket beschikbaar is voor scholen, kan dit bij de koffer mee uitgeleend worden, en kost dat 25 euro voor een periode van 6 weken.

Voor het maken van een reservering of een afspraak om de leskoffer te halen doet u met de technicus van het Leerlingenlab. Vragen en reserveringen gaan via het NLT steunpunt (J.J.Wietsma, j.j.wietsma@utwente.nl). Als u tijdig aangeeft in welke periode de module gegeven wordt kunnen we een prakticumset voor u reserveren.

Om goed gebruik van de module en het practische materiaal te bevorderen geven we scholen die met de module (gaan) werken graag een training. Goed gebruik en correct toepassen van de schoonmaakprocedures behoeden u voor hoge kosten als chips of andere onderdelen defect raken. Zie voor data en prijzen de pagina voor meer informatie.