NLT module Lab on a chip - vwo gecertificeerd en gereed voor gebruik op scholen

Module Lab on a chip vwo omslag

NLT module Lab on a chip - vwo met bijbehorende practicumkoffer beschikbaar voor scholen.

De ontwikkeling van de NLT module Lab on a chip is afgerond. Nadat de leskoffer geproduceerd is heeft de ontwikkelgroep de leerlingmodule en de daarbij behorende proeven afgerond. De module kon op 18 juni 2013 gecertificeerd worden door de stuurgroep NLT. De module is nu geredigeerd en opgemaakt en beschikbaar voor gebruik op school. Klik hier om de PDF van de leerlingenhandleiding te openen.

Als uw school invoerschool NLT is, en toegang heeft tot de NLT-database, is alle docentenmateriaal en de leerlinghandleidingen via www.nlt-database.nl te downloaden.

Docenten en TOA's die de module geven wordt aangeraden deel te nemen aan de groep Labochip.nl - Modulegroep Lab on a chip. Als u een account op beta-oost.nl hebt kunt u verzoeken om lid te worden van deze groep. Als u nog geen account heeft, kijk dan op de homepagina hoe u een account kunt laten aanmaken.

De module komt pas goed tot z'n recht als u de practicumkoffer inzet. Die is tegen een bijdrage in de kosten te leen voor een periode van maximaal 8 weken. Op de pagina Huren van de leskoffer staat beschreven hoe dat in zijn werk gaat.

Het is ook mogelijk om een gastles, masterclass of practicumdag in het leerlingenlab van de Universiteit Twente aan te vragen. Voor leerlingen die de module hebben doorgewerkt is het mogelijk om het ontwerp van hun Lab on a chip tijdens de masterclass te bespreken met onderzoekers. Ook kunnen ontwerpen ingestuurd worden en kunnen leerlingen daar feedback op krijgen van wetenschappers.

Op de wat langere termijn wordt het ook mogelijk dat leerlingen hun eigen chips zelf gaan maken. Een ontwikkelteam is op dit moment bezig dergelijke mogelijkheden te verkennen in samenwerking met Fablab, lectoraat Nanotechnology Saxion en de Universiteit Twente. Volg deze ontwikkelingen via de groep Nanotechnologie - Lab on a chip HAVO.

dr. Jan Jaap Wietsma

NLT steunpunt Oost - projectleider ontwikkelteam Lab on a chip

Contact: nlt@beta-oost.nl