Nieuwsbrief januari 2014

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

BannerNIEUWSBRIEF JANUARI 2014

Beste collega,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Bèta Steunpunt Oost. Deze nieuwsbrief zal iets anders van opzet zijn dan u van ons bent gewend.
In het ‘Project in Beeld’ vertellen we u graag over een van onze (nieuwe) projecten. Deze keer zijn dat de masterclasses van Twente Academy, het pre-university college van de Universiteit Twente, die in februari van start gaan.
In de rubriek ‘Actueel’ leest u over aankomende activiteiten. Binnenkort starten er weer een aantal nascholingscursussen die voor u misschien interessant zijn.
In de laatste rubriek ‘Terugblik’ kijken we graag terug op activiteiten die de afgelopen maanden bij ons hebben plaatsgevonden. Windesheim organiseerde een drietal succesvolle dagen, waarbij in totaal meer dan 1000 leerlingen kennis maakten met wetenschap, techniek en ict.

Naast de laatste voorbereidingen voor onze jaarlijkse conferentie Twents Meesterschap en de lopende activiteiten zijn we ook alweer druk met de plannen voor het volgende schooljaar, zoals de onderwerpen van de DOTs. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Graag vertellen we ook over nieuws uit de scholen in onze regio. Deze keer feliciteren we het Bonhoeffer College – Bruggertstraat uit Enschede met twee successen die zij eind november bereikten: opening van de nieuwe technasiumwerkplaats en ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met Demcon, technologieleverancier van mechatronische producten en systemen.

We hopen u allen te mogen begroeten tijdens Twents Meesterschap woensdag as. of bij een van onze andere activiteiten en wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
ook namens de coördinatoren Arjan van Basten en Huub Schoot,

Ingrid Breymann

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf te downloaden.

PROJECT IN BEELD

image 

NIEUWE MASTERCLASSES VOOR LEERLINGEN OP DE UT
Twente Academy streeft ernaar om masterclasses aan te bieden waarbij leerlingen worden uitgedaagd om verder te kijken dan alleen de stof op de middelbare school. Daarnaast kan een masterclass voor 5 of 6 vwo leerlingen ook een ideale opzet zijn voor een profielwerkstuk. Lees bericht

ACTUEEL

image CURSUS QUANTUMWERELD
13 februari start de cursus Quantumwereld, bedoelt om u voor te bereiden op het nieuwe domein quantumwereld. U kunt zich inschrijven tot voor 3 februariLees bericht

image

NASCHOLING 3TU ANALYTISCHE MEETKUNDE
13 februari start ook een nascholingscursus Analytische Meetkunde . De cursus gaat verdiepend in op het nieuwe programma binnen wiskunde B voor havo en vwo. TUD en TU/e volgen dit najaar. Lees bericht

image

POLYMER SCIENCE PARK ZOEKT DOCENTEN
Het Polymer Science Park in Zwolle is op zoek naar docenten die een denktank willen vormen voor leerlingactiviteiten rondom het polymer science park. De denktank start in maart 2014 en wil in totaal drie keer samenkomen. Lees bericht
image MEER PROMOTIEBEURZEN VOOR TALENTVOLLE LERAREN
Het ministerie van OCW heeft geld beschikbaar gesteld voor 150 betaalde promotietrajecten voor docenten. ELAN ondersteunt u graag bij het uitwerken van uw onderzoeksidee en het uitvoeren van uw onderzoek. Lees bericht 
image BIJEENKOMSTEN OVER TOETSING VAN NIEUWE SCHEIKUNDE, NATUURKUNDE EN BIOLOGIE
Hoe maaak je goede toetsen die passen bij de vernieuwde curricula voor scheikunde, natuurkunde en biologie? Binnenkort start een drietal bijeenkomsten waarbij we hier aandacht aan willen schenken. Lees bericht
image

DOT’S SCHOOLJAAR 2014-2015
Vanuit de stuurgroep ‘Twents Meesterschap’ wordt al druk nagedacht over het aanbod van de DOT’s voor komend schooljaar. Naast een deel van het bestaande aanbod, zullen er ook een aantal nieuwe DOT’s en professionele leergemeenschappen starten. Lees bericht

image PROFESSIONELE LEERGEMEENSCHAPPEN
In het kader van het project “Professionele leergemeenschappen” van OCW worden door de UT/ELAN twee nieuwe professionele leergemeenschappen (PLG’s) ingericht en onderzoek gedaan naar werkwijze en effectiviteit van PLG’s. Lees bericht
image

PROJECT BEGELEIDING STRATENDE LERAREN
Windesheim en Universiteit Twente zijn samen met VO scholen in de regio begonnen aan een landelijk project gericht op het bevorderen van de professionele groei van startende docenten. Lees bericht 

TERUGBLIK

image

TERUGBLIK OP DE CAREERDAY OP HOGESCHOOL WINDESHEIM
Op 26 en 27 november 2013 vonden de Jet Net Career Days – regio Noord-Oost plaats op Hogeschool Windesheim. Bijna 800 leerlingen maakten deze dag kennis met technologie en de bedrijven daarachter. Lees bericht

image

WINDESHEIM TECHNIEKDAG
Windesheim organiseerde woensdag 30 oktober de jaarlijkse Techniekdag. 300 leerlingen uit de derde en vierde klas maakten kennis met de wereld van techniek en ICT. Lees bericht


Nieuwsbrief 
Bèta Steunpunt Oost is een gezamenlijke uitgave van Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente. Aanmelden of afmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@beta-oost.nl.

                                  Nieuwsbrief banner onder