Nascholing 3TU Analytische Meetkunde

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Nascholing 3TU Analytische Meetkunde

13 februari start een nascholingscursus Analytische Meetkunde die verzorgd wordt door de lerarenopleidingen wiskunde bij de drie technische universiteiten. De cursus gaat verdiepend in op het nieuwe programma binnen wiskunde B voor havo en vwo. De cursus wordt in het voorjaar aan de Universiteit Twente aangeboden, TU Delft en TU Eindhoven volgen in het najaar.

In de cursus ontwerpen de deelnemers samen problemen met elegante oplossingen, resulterend in een examenbundel die beantwoordt aan de gestelde doelen (zie cTWO rapport ‘denken en doen’). De cursus maakt gebruik van materiaal uit de Google leergang wiskunde. De rode draad is om veelzijdig, probleemoplossend en diepgaand met analytische meetkunde bezig te zijn en ICT-gebruik daarbij niet te schuwen.

De cursusdagdelen aan de Universiteit Twente zijn donderdag 13 februari 2014, 6 maart 2014, 20 maart 2014 en 3 april 2014, telkens van 15:30 tot 20.00 uur.

De totale kosten voor deze nascholing zijn €300,00 per cursist, dit is inclusief een warme maaltijd. U kunt zich hier inschrijven voor deze nascholing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Breymann.


Terug naar de nieuwsbrief januari 2014