Nieuwsbrief juni 2014

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

bannerNIEUWSBRIEF JUNI 2014

Beste collega,

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Deze keer lichten we een nieuw project over talentgerichte loopbaangesprekken uit dat scholen samen met Saxion uitvoeren.

We kijken vooruit naar aankomende cursussen, conferenties, open dagen en activiteiten voor leerlingen. En we blikken terug op geslaagde evenementen die in de afgelopen weken hebben plaats gevonden - met bijzondere dank aan de vo-docenten die over hun ervaringen berichten.

De volgende week is een belangrijke week voor ons: een audit-commissie van het Platform Bèta Techniek gaat ons steunpunt bezoeken en beoordelen. We gaan hen trakteren op een mooie selectie van onze activiteiten: het fablab van Saxion, het Twente Academy leerlingenlab van de Universiteit Twente, en diverse projecten van Windesheim, Saxion, en de UT.

We wensen u veel leesplezier, en alvast een zonnige zomer!

Met vriendelijke groet,
ook namens de coördinatoren Arjan van Basten en Huub Schoot,

Ingrid Breymann

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf te downloaden.

PROJECT IN BEELD
image

TALENTGERICHTE LOOPBAANGESPREKKEN MET PASSIE VOOR TECHNIEK
Scholen werken samen met Saxion aan een manier van gespreksvoering waarbij leerlingen een beter beeld krijgen van hun eigen talenten en worden aangezet om hier meer over te onderzoeken en met andere ogen te kijken naar de wereld van techniek. Op 2 juni vond een eerste uitwisselingsbijeenkomst plaats. Lees bericht.

ACTUEEL
image

WORKSHOP: BOUW ZELF EEN 3D PRINTER
Tijdens deze workshop gaat u een Prusa i3 in elkaar zetten en kunt u deze meenemen naar school. De workshop is voor een docent met twee leerlingen die als groep de printer bouwen. Lees bericht.

image

VOOR 1 JULI INSCHRIJVEN DOT's 2014-2015
Bent u van plan om volgend schooljaar deel te nemen aan een docentontwikkelteam? Vergeet dan niet u voor 1 juli in te schrijven. DOT’s gaan allen door bij voldoende inschrijvingen. Lees bericht.

image

TECKNIEK MEIDENKAMP OP DE UT VAN 20 TOT 22 OKTOBER
Van 20 tot 22 oktober kunnen meiden bij de Universiteit Twente kennis maken met techniek tijdens het Techniek Meidenkamp. Lees bericht.  

image

TWENTE ACADEMY LEERLINGLAB
Bezoek aan het Twente Academy Leerlingen lab van de Universiteit Twente geeft toegang tot interessante practica en kan nog voordeliger via lidmaatschap of in combinatie met deelname aan een DOT. Lees bericht.

image

4 OKTOBER: OPEN HUIS / WEEKEND VAN DE WETENSCHAP SAXION EN UNIVERSITEIT TWENTE
Tijdens het weekend van de wetenschap zetten Saxion en de Universiteit Twente op zaterdagmiddag 4 oktober hun deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in de technische innovaties die onze wereld zo mooi maken. Lees bericht.

image DE TOEKOMSTBESTENDIGE STAD - EEN NIEUWE BREDE OPLEIDING
Op 26 juni kunt u bij Saxion kennismaken met afstudeer resultaten van studenten van de nieuwe discipline “Urban Studies”. Lees bericht.  
image

VOORAANKONDIGING: TOETSEN IN HET CONTEXT CONCEPT ONDERWIJS
Nieuw onderwijs vraagt naast proefwerken om nieuwe manieren van toetsing. Daarom ontwikkelen we samen met de andere regionale steunpunten een nascholing over toetsen in het context-concept onderwijs. Lees bericht.

image

NASCHOLING STATISTIEK, NAJAAR 2014, UNIVERSITEIT TWENTE
Deze nascholing wil de docenten bovenbouw havo/vwo inleiden in het nieuwe Statistiek-examenprogramma per 2015 op dit schooltype. Er zijn vier bijeenkomsten en deze zijn verdeeld over de onderwerpen Simuleren, Verdelingen, Schatten en Toetsen. Lees bericht.

LOPENDE PROJECTEN
image JET-NET IN DE REGIO: CAREERDAY en NIEUWE PARTNERS
In november 2014 vindt de Jet-Net Career Day plaats. Leerlingen krijgen een rondleiding langs stands waarbij ze kennismaken met technologie en de bedrijven/instellingen daarachter. Lees bericht.
image BEGELEIDING MEESTERPROEVEN BIJ SAXION 2013-2014
Saxion medewerkers hebben het afgelopen schooljaar een twintigtal teams technasium leerlingen begeleid bij hun meesterproef.  Lees bericht.
image VERSLAG 2 APRIL VAN DE BRAINSTORMGROEP IN HET POLYMER SCIENCEPARK IN ZWOLLE
Op 2 april vond in het Polymer Sciencepark in Zwolle een vervolgoverleg plaats van een brainstromgroep die nadenkt over projecten voor het onderwijs. Lees bericht.
CONFERENTIES
image CALL VOOR PROPOSALS: TWENTS MEESTERCHAP 2015
Graag nodigen wij u uit om een voorstel voor een workshop in te dienen voor de 7de editie van de conferentie Twents Meesterschap op woensdag 28 januari 2015. Lees bericht.
image INSCHRIJVING GEOPEND VOOR CONFERENTIE DATATEAMS OP 13 NOVEMBER
Het ‘Datateam’ project presenteert in samenwerking met de Stichting Carmelcollege, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de VO Raad de tweede editie van de conferentie ‘Onderzoek in de school’. Lees bericht.
TERUGBLIK
image

WISKUNDELERAREN OP BEZOEK BIJ UNIVERISTEIT TWENTE
Op 18 juni namen 30 wiskunde docenten deel aan een studiemiddag wiskunde met presentaties over cryptografie, masterclasses, en de lerarenopleiding, en een workshop ‘eeuwig ronddraaien’. Lees bericht.

image VERSLAG VAN DE INTERNATIONALE CONFERENTIE OVER NIEUWE DOCENTCOMPETENTIES
Op de derde DoCenter-conferentie met leraren, lerarenopleiders, schoolleiders en onderzoekers werd de vraag gesteld welke competenties van docenten worden verwacht op het gebied van curriculum ontwerp en gebruik van digitale media en hoe ze die kunnen verwerven. Lees bericht.
image BIJSCHOLING ANALYTISCHE MEETKUNDE
Met ingang van 2015 wordt het examenprogramma wiskunde B uitgebreid met Analystische methoden in de vlakke meetkunde. De eerste bijscholing op dit gebied vond onlangs plaats aan de Universiteit Twente. Lees bericht.
image CURSUS QUANTUMWERELD: HET GEHEEL EN DE DELEN
Acht webcolleges van de UvA en vier bijeenkomsten op de UT vormden de basis van de cursus quantum voor docenten. De colleges en bijeenkomsten geven veel verdieping en inzicht op het gebied van de quantumfysica. Lees bericht.


Nieuwsbrief 
Bèta Steunpunt Oost is een gezamenlijke uitgave van Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente. Aanmelden of afmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@beta-oost.nl.
                            Nieuwsbrief banner onder