Meesterproeven bij Saxion 2013/2014

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Voor leerlingen in Havo 5 en VWO 6 is het profielwerkstuk altijd een belangrijk onderdeel van hun laatste jaar. Voor technasialeerlingen heeft het profielwerkstuk een bijzondere vorm; de Meesterproef.

imageHiervoor werken zij in opdracht van bedrijven aan concrete vraagstukken, meestal in teams van drie of vier leerlingen. Een duidelijke projectmatige aanpak en gedegen planning zijn hierbij essentieel, en ook op verslaglegging en voortgangsgesprekken ligt veel nadruk. Uiteindelijk moeten de leerlingen door middel van hun eigen inzet, motivatie en een flinke dosis creativiteit de opdracht tot een goed resultaat brengen.    

De rol van de hogeschool
Vanuit Saxion mochten we dit jaar een twintigtal teams van vier verschillende technasia begeleiden bij opdrachten van onder andere de gemeente Almelo, SES, Thales, VDL en Witteveen & Bos. Deze HBO-begeleiding draagt bij aan een drietal PWS-succesfactoren:

  • Bij het op weg helpen van de leerlingen tijdens de initiële startfase
  • Met facilitaire en begeleidende ondersteuning bij de uitvoerende kant van het werkstuk in de praktijkruimten
  • Met advies bij vragen of praktische uitdagingen. 

Win-win
Een mooie uitdaging voor onze docenten, die de leerlingen door hun persoonlijke begeleiding en tijdens de werkzaamheden in onze praktijkruimten alvast kennis lieten maken met ‘de wereld van de hogeschool’. Uiteindelijk draagt dit een belangrijk steentje bij aan het behalen van onze doelstelling om leerlingen zoveel mogelijk te helpen bij het maken van een goed doordachte en passende studiekeuze. Bij een aantal opdrachten zijn studenten ingezet, die naast de vakinhoudelijke ondersteuning ook hun eigen kant van de opleiding konden belichten.  

Meesterproef feiten op een rij
Technasia: Bonhoeffer (Enschede), Erasmus (Almelo),
Reggesteyn (Nijverdal), Waerdenborch (Holten)
Aantal leerlingen: 62
Aantal teams: 20
Aantal Saxion begeleiders: 11


Betrokken HBO-opleidingen:

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek,
Bouwkunde, Civiele techniek, Elektrotechniek,
Gezondheid & technologie, Industrieel Product Ontwerpen,
Informatica, Mechatronica, Nanotechnology,
Urban Studies, Werktuigbouwkunde. 


Terug naar de nieuwsbrief juni 2014