Cursus Quantumwereld: het geheel en de delen

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Door Aartjan van Pelt, Christelijk College Groevenbeek, Ermelo

Er zijn vragen die blijven boeien en ontregelen: Waarom is dik glas doorzichtig voor licht en een vel papier niet? Wat maakt materialen ‘hard’ als er zoveel leegte is in de atomen?

Acht webcolleges van de UvA en vier bijeenkomsten op de UT vormen de basis van een cursus quantum voor docenten. Samen bieden ze ongeveer 30 uur lestijd. Deze colleges en bijeenkomsten geven veel verdieping en inzicht. De cursusleiders vanuit de UT: Wouter van Jolingen en Henk Pol stimuleren docenten om hun perspectief te verbreden. Voor elke docent is dat perspectief weer anders. Met name wanneer je alle webcolleges aandachtig volgt en daar wat extra tijd in steekt, vergroot je zeker je perspectief op de natuurkunde. Bijvoorbeeld webcolleges 5 en 6 van Mark Golden over quantummaterialen zijn geweldig. Maar ook daar gelden persoonlijke voorkeuren natuurlijk.

imageMet een veel praktischer insteek kun je ook aan de slag gaan. Het NINA materiaal is bij de cursus ook uitgereikt, met de docentenhandleiding. Er ligt dus al een voorbeeld voor je dagelijkse lespraktijk. Ook dan bepaalt je persoonlijke inbreng weer de kracht van de lessen. De overtuiging en verbazing die je zelf toevoegt.

Een bijzondere opdracht tijdens de cursus ging over modellen. Op basis van tien of meer voorbeelden, variërend van een landkaart tot een computersimulatie werd ons gevraagd of het hier ging om een model. Iedereen komt tot andere conclusies. Er bestaat kennelijk een groot verschil van inzicht. Nu, na de cursus, dringt tot me door wat een model is. Een model is een perspectiefwijziging. Inzoomen of uitzoomen in tijd (zoals bij een dynamisch model) of in schaalgrootte. Een beweging door de ruimtetijd.

Ook tijdens de laatste cursubijeenkomst opnieuw een bijzondere opdracht: verdeel de belangrijkste thema’s uit de quantumfysica over 4 of 5 lessen. Het blijkt dan dat iedereen met persoonlijke voorkeuren tot een opzet komt. In de praktijk zal het niet nodig zijn om zo gecondenseerd de moderne natuukunde aan te bieden. Wanneer elke docent de tijd en ruimte neemt om te wennen aan de quantumfysica ontstaat een leerlijn van klas 2 tot klas 6.

Afbeelding: de toestandsruimte van de natuurkunde. Inzoomen in ruimte en tijd.


Terug naar de nieuwsbrief juni 2014