Wiskundeleraren op bezoek bij Universiteit Twente

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

De studiemiddag voor wiskundeleraren georganiseerd door de afdeling Toegepaste Wiskunde van de Universiteit Twente op 18 juni trok 30 docenten. Zij kwamen voor het programma met aandacht voor het vak wiskunde. Pieter Tjerk de Boer, medewerker van de afdeling Informatica sprak over Cryptologie. Dit thema wordt behandeld binnen het vak Algebra en Security en wordt deels gegeven door hem  en deels door Jan Willem Polderman, opleidingsdirecteur van Technische Wiskunde.

imageCryptologie maakt veel gebruik van de wiskunde van algebra en statistiek. Je zou kunnen zeggen dat de Algebra codes kan maken en Statistiek de codes kan kraken. Dit onderwerp is voor wiskundeleraren in de bovenbouw van het VWO interessant omdat er regelmatig leerlingen zijn die hun profielwerkstuk over dit actuele onderwerp willen maken.

Ook ging de aandacht uit naar het pre-university college Twente Academy van de Universiteit Twente. Student Martijn Schouwstra vertelde over de vele activiteiten om de aansluiting VWO-UT te vergemakkelijken. Twente Academy biedt hulp bij profielwerkstukken, geeft studievoorbereiding in de vorm van wiskunde zomercursussen, organiseert wedstrijden zoals de Mathrace (digitale laddercompetitie), houdt de Online Leeromgeving bij en coördineert de masterclasses voor vwo leerlingen uit de klassen 2/3, 4 en 5/t vwo. De masterclasses van wiskunde werden nader belicht door Jan Willem Polderman en Steffen Posthuma. Zij begeleiden respectievelijk de masterclasses Priemgetallen & geheimschrift (2/3 vwo) en Wiskunde & muziek (4 vwo).

imageDe ELAN medewerkers Gerard Jeurnink en Nellie Verhoef vertelden over de verschillende trajecten van de lerarenopleidingen van de Universiteit Twente en de diverse instroom. Bachelor studenten halen met de minor “leren lesgeven” een lesbevoegdheid onderbouw, studenten met een afgeronde wiskunde opleiding of een andere relevante opleiding en zij-instromers een lesbevoegdheid bovenbouw, zittende docenten nemen deel aan docentontwikkelteams (DOT’s) of de wiskunde COL (community of learner). Student werktuigbouwkunde Max Klaassen vertelde aansluitend enthousiast over zijn ervaringen met de educatieve minor en het lesgeven op school. Het is natuurlijk fijn dat er nog steeds veel interesse is in deze opleiding en het vak als wiskundeleraar.

imageTot slot moesten de gasten nog even actief worden tijdens de workshop ‘eeuwig rondjes draaien’ die werd gegeven door student Applied Mathematics Rien Lagerwerf en voormalig Toegepaste Wiskunde studente Simone van Balen, die nu de opleiding tot eerstegraads wiskundeleraar doet. Zij daagden het publiek uit met een intrigerend en op het eerste gezicht onoplosbaar probleem. Het probleem had iets te maken met het in- en uitschakelen van een viertal onzichtbare lampjes gemonteerd op een draaischijf. De bedoeling was om zo te schakelen dat de vier lampjes of allemaal uit of allemaal aan zouden zijn. Maar, zoals gezegd, de lampjes waren niet zichtbaar en tot overmaat van ramp draaide de draaischijf na iedere schakeling een onbekend aantal keren om zijn as. Simone en Rien hielpen de wiskundedocenten een strategie te bedenken die met zekerheid tot de gewenste toestand zou leiden. Al snel bleek dat het probleem in een abstract model moest worden weergegeven om goed te kunnen nadenken over een mogelijke strategie. Een mooi probleem dat snel illustreert waar toegepaste wiskunde over gaat: het vertalen van een praktijkprobleem naar een abstract wiskundig model waarin analyse mogelijk is, en dan de resultaten van die analyse weer terugvertalen naar de praktijk. Het was een mooie en leerzame uitsmijter van een vruchtbare en inspirerende middag.

Oproep:
Graag herhalen we hieronder de oproep die ook tijdens de studiemiddag is gedaan: Als u geïnteresseerd bent om een masterclass wiskunde te helpen ontwikkelen of te reviseren, geeft u zich dan op bij Ingrid Breymann (l.e.i.breymann@utwente.nl). Uiteraard bent u dan de eerste die zijn leerlingen aan de nieuwe masterclass mag laten deelnemen. 

                                                       image


Terug naar de nieuwsbrief juni 2014