Call voor proposals: Twents Meesterschap 2015

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Graag nodigen wij u uit een  oorstel voor een workshop in te dienen voor de 7de editie van de conferentie Twents Meesterschap op woensdag 28 januari 2015. Alle docenten uit het primair- en voortgezet onderwijs, schooldecanen, beleidsmakers, schoolleiders, wetenschappers, studenten en professionals betrokken bij het opleiden van docenten zijn van harte welkom. Noteert u deze datum alvast in uw agenda (download agendaverzoek)

                  image

Datum: woensdag 28 januari 2015
Locatie
Campus Universiteit Twente

DOOR HET OOG VAN DE MEESTER: EEN PROFESSIONELE BLIK OP DE LESPRAKTIJK
Goed onderwijs begint met goede docenten. Met elkaar werken aan inspiratie, enthousiasme en professionele ontwikkeling van docenten is een belangrijke opgave voor scholen in primair, voortgezet en hoger onderwijs. Twents Meesterschap biedt zo’n dag waar praktijk, ervaringen en ‘lessons learned’ bij elkaar komen. Dit jaar met een nieuwe invalshoek: niet alleen workshops vanuit de UT en de docentontwikkelteams, maar ook de ruimte uw eigen ervaringen en ideeën in te brengen en uit te wisselen met anderen. Hiermee maken we met elkaar het programma van een inspirerende conferentie. 

CALL FOR PROPOSALS
We nodigen iedereen (dus docenten, schoolleiders en andere professionals) uit om samen met ons de conferentie in te vullen om daarmee nog sterker te onderstrepen dat goed onderwijs vooral samenwerken is. De workshop dient aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De workshop:

  • gaat over ontwikkelingen in uw eigen lespraktijk/organisatie;
  • is relevant voor collega’s die in andere organisaties werken;
  • heeft een omvang van 90 minuten;
  • en draagt de titel “workshop”, een interactieve sessie en dus niet een presentatie en discussie.

Deelnemers aan Twents Meesterschap die een workshop verzorgen, zijn vrijgesteld van deelnamekosten aan de conferentie. U kunt uw voorstel indienen via het online formulier. Het voorstel kan worden ingediend tot en met 30 september 2014. U hoort midden oktober of u wordt uitgenodigd een workshop te verzorgen op Twents Meesterschap.

Website: www.twentsmeesterschap.nl
E-mail: twentsmeesterschap@utwente.nl.
Facebook: www.facebook.com/twentsmeesterschap


Terug naar de nieuwsbrief juni 2014