DOE MEE aan: BedrijvenDOTs STEM Teacher Academy

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

In het schooljaar 2014-2015 gaat de landelijke STEM1 Teacher Academy van start. De STEM Teacher Academy komt voort uit de Impuls Leraren Tekortvakken waarmee het tekort aan docenten in de bètavakken (natuurkunde, scheikunde en wiskunde) wordt tegen gegaan door maatregelen ten behoeve van instroom en behoud.

imageNaast het organiseren van stages voor nieuwe en huidige docenten is het ontwikkelen van gastlessen een programmalijn binnen de Teacher Academy. Deze gastlessen komen tot stand door intensieve samenwerking tussen scholen en bedrijven.

Bèta Steunpunt Oost heeft een voorstel “Samen voor de klas!” ingediend met als doel samen met docenten en bedrijven gastlessen en ondersteunende materialen voor scholen te ontwikkelen die ingebed zijn in het curriculum natuurkunde, scheikunde, wiskunde of NLT.

In de periode februari - juni 2015 zijn er 4 bijeenkomsten van elke DOT, samen met een bedrijf. Gevraagde investering van elke deelnemer is ca. 20 uur (bijeenkomsten en ontwikkeltijd materialen). Voor deelname aan een DOT is vergoeding beschikbaar.

Interesse om mee te doen? Neem dan contact op met Ingrid Breymann, tel. 06-40812917.


Terug naar de nieuwsbrief oktober 2014