Toetsing in het context concept onderwijs - Inschrijven voor de werkbijeenkomsten

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Het Bèta Steunpunt Oost, in samenwerking met de NVON, geeft een serie van drie bijeenkomsten over toetsing in het context concept onderwijs voor natuurkunde, scheikunde en biologie.

imageWe hebben per schoolvak een thema/domein uit de syllabus/examenprogramma gekozen wat nieuw is, dat zijn:

  • Voor scheikunde : duurzaamheid. Expert: dr. ir. Louis van der Ham
  • Voor natuurkunde: biofysica. Expert: dr. Ir. Bennie ten Haken
  • Voor biologie: biotechnologie. Expert: prof. Dr. Marcel Karperien

Hieronder volgt eerst de inhoudelijk beschrijving van elke bijeenkomst en daarna meer praktische informatie.

Bijeenkomst 1. Een inhoudelijk expert van de Universiteit Twente zal aan de hand van de domeinen uit de syllabus over het gekozen thema het onderzoeksveld beschrijven en dit concreet toelichten aan de hand van tenminste een casus. Aan de hand van een casus zullen de deelnemers toetsopdrachten formuleren. Hierbij denken we aan zowel open als gesloten opdrachten, proefwerkvragen, posters, presentaties en debatten. Op het einde van deze bijeenkomst hebben we daarmee een serie toetsopdrachten rond een casus met bijbehorend correctiemodel.

Bijeenkomst 2. Een expert op het gebied van toetsing zal uitleggen wat betrouwbaar en valide toetsing inhoudt, welke cognitieve niveaus worden onderscheiden en hoe deze op verschillende plaatsen worden gebruikt. Vervolgens zullen de toetsopdrachten uit de eerste bijeenkomst worden geanalyseerd op deze kenmerken en indien nodig aangepast. Ook beoordeling, in het bijzonder het gebruik van rubrics, zal aandacht krijgen.

Bijeenkomst 3. Aan de hand van concreet lesmateriaal voor het thema zal nu een volledige toets met correctiemodel worden ontworpen om op deze manier de inzichten uit de eerste en tweede bijeenkomst toe te passen. Daarnaast willen we aandacht besteden aan de relatie tussen SE en CE, en hoe we hier mee om kunnen gaan, mede gezien de opstelling van de inspectie.

Praktische informatie
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 10 november 2014, Universiteit Twente, Enschede
  • 17 december 2014, Saxion, Deventer
  • 12 februari 2015, Windesheim, Zwolle

Alle bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20,00 en inclusief een warme maaltijd. De cursus kost €300,00 per docent, voor NVON-leden €270,00.  Voor de 2de en volgende docent van een school zijn de kosten €225,00 en voor DOT-deelnemers €100,00.

U kunt zich inschrijven voor de cursus via de volgende website:
http://www.utwente.nl/elan/2014-09-14-inschrijving-cursus-toetsing-in-het-context-concept-onderwijs/

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Breymann.


Terug naar de nieuwsbrief oktober 2014