Kick-off bijeenkomst Begeleiding Startende Leraren 2014-2015

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Op maandag 22 september was het zover, de kick-off bijeenkomst 2014-2015 van het project ‘Begeleiding Startende Leraren’ kon van start gaan. Vanaf 13.30 uur stroomden de genodigden binnen en werden ze ontvangen met een kop koffie of thee met wat lekkers. Om 14.00 uur startte het programma met een welkomstwoord van Carlien Krist (Het Assink Lyceum) en een introductie van het project door projectleider Ingrid Breymann. Daarna waren er vijf posterpresentaties over het generieke inductiearrangement dat in de afgelopen maanden is ontwikkeld, een schoolspecifiek inductiearrangement, het ICALT observatie-instrument, Lesson Study en de opleiding Videofeedback. De presentaties werden verzorgd door collega’s van de (voorloper-) scholen die al eerder zijn gestart met het project.

imageDaarna was het tijd voor koffie en kon er nog even verder worden gepraat over de indrukken die zijn opgedaan. Vanaf 15.30 uur werden de aanwezigen van de kick-off bijeenkomst gesplitst in drie groepen. De groep voorloperscholen besprak met Ingrid Breymann het plan van aanpak voor het komende jaar, de implementatie van de
imageontwikkelde inductiearrangementen en de aanstaande ICALT observaties van startende docenten. De scholen die dit schooljaar instappen in het BSL-traject werden, om het werkbaar te houden, op basis van de geografie in een groep rondom Enschede en een groep rondom Zwolle verdeeld. De groep Enschede heeft tot januari Wilma Kippers als aanspreekpunt, daarna komt Maaike Smit terug van verlof. Arend Jan Zwarteveen (Windesheim) begeleidt de groep Zwolle. Deze nieuwe scholen kregen ook een toelichting over het plan van aanpak voor dit traject en er was ruimte voor het beantwoorden van vragen.

De inspirerende middag werd afgesloten met een hapje en een drankje. Al met al kijken we terug op een positieve en veelbelovende middag en we wensen iedereen alvast heel veel succes en plezier het komende jaar.

Voor meer informatie over het project zie: http://www.beta-oost.nl/groups/profile/420949/begeleiding-startende-leraren-in-regio-oost.

                                                       image


Terug naar de nieuwsbrief oktober 2014