Lesgeven met simulaties

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Met computersimulaties kun je onderzoekend leren goed ondersteunen. Nico Rutten heeft in zijn promotieonderzoek onderzocht of je simulaties in een klassikale context effectief kan inzetten. Dit blijkt imagehet geval. Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij de onderzoekscyclus en de leerlingen de gelegenheid te geven om vragen van de leerkracht zelf te beantwoorden.

imageNico Rutten promoveerde op vrijdag 29 augustus, zijn proefschrift is verkrijgbaar via bol.com.

Op  de website van ECENT leest u een interview met Nico Rutten over zijn proefschrift. 

 

Terug naar de nieuwsbrief oktober 2014