10 oktober: DigiVita Code Event (Windesheim)

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

In 2013 is VHTO gestart met het project DigiVita om het aandeel van meisjes in de ICT te vergroten. Met DigiVita wil VHTO in samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs de instroom van meisjes en vrouwen in ICT-opleidingen en ICT-functies in Nederland vergroten.

imageIn Nederland kiezen nog weinig meisjes voor een opleiding of carrière in de ICT. Vaak omdat ze een beperkt beeld hebben van de mogelijkheden, geen vrouwelijke rolmodellen kennen of denken dat ICT alleen iets is voor jongens. Meisjes zijn actieve gebruikers van ICT-toepassingen. De DigiVita Code Events zijn een onderdeel van DigiVita, met deze programmeerevents wil VHTO hen stimuleren om zelf ook ‘creator’ te worden.

Op 10 oktober organiseert Windesheim in samenwerking met VHTO een DigiVita Code Event. Onder begeleiding van vrouwelijke ICT’ers en studentes Informatica gaan de meisjes aan de slag met robots, 3D-printers, Scratch en andere programmeertools.

Middels dit event willen we:

  • Meer interesse wekken voor informatica/computers (op school m.b.t. vakken, maar ook buitenschoolse activiteiten) bij meisjes.
  • Denkbeelden van meisjes, ouders en docenten betreffende relevantie en belang van ICT bijstellen.
  • Zelfvertrouwen en zelfstandigheid van meisjes in relatie tot ICT en computers vergroten.

Wij zouden het op prijs stellen als dit onder de aandacht wordt gebracht. Meisjes kunnen zich aanmelden via www.digivita.nl.


Terug naar de nieuwsbrief augustus 2015