NLT: Nieuwe versie Lab on a chip

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

In augustus is een nieuwe versie van de vwo module Lab on a chip voor het vak NLT verschenen, te downloaden via www.beta-oost.nl/file/download/428736.

imageIn deze versie (1.1) is vooral een aantal nieuwe practica toegevoegd en een aanvulling van de theorie over nanogoud. Vooral het zelf maken van fluidische chips met folie is een interessante toevoeging aan de proeven. Bekijk hier een filmpje van een eenvoudige chip uit folie die gemakkelijk zelf gemaakt kan worden: youtu.be/XwR7ft-TWFc.

Er zullen nog meer experimenten worden toegevoegd op de website. Via labochip.nl is de leerlingensite bij de module bereikbaar. De practicumkoffer is via het Leerlingenlab van de Universiteit Twente te huur. Ook kunnen leerlingen een masterclass of een labdag Lab on a chip volgen.

Het docentontwikkelteam dat voor Saxion werkt aan Lab on a chip legt nu de laatste hand aan de module voor havo. Scholen die deze havo-module willen uitproberen kunnen contact opnemen met Jan Jaap Wietsma, projectleider van het ontwikkelteam en NLT coördinator van Bèta Steunpunt Oost, Universiteit Twente, nlt@beta-oost.nl.


Terug naar de nieuwsbrief augustus 2015