1 oktober: Conferentie toekomst bètatalent

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Laat u op 1 oktober 2015, in de beurs van Berlage in Amsterdam, inspireren door prikkelende sprekers, succesvolle voorbeelden en ervaringen van scholen en bedrijven die werken aan de toekomst van het bèta technisch voortgezet onderwijs, neem deel aan de conferentie: 'Samen werken aan toekomst voor bètatalent!' van het Platform Bèta Techniek.

imageBèta Steunpunt Oost werkt binnen programma's van het Platform Bèta Techniek en het Techniekpact mee aan het creëren van samenwerkingsverbanden van onderwijs, regionale overheden en het bedrijfsleven. De samenwerking tussen deze drie partners resulteert nu al in nieuwe onderwijsmodules en vakken, onderwijsconcepten en inspirerende ontwikkelingen binnen de thema’s brede talentontwikkeling, samenwerking in de keten, vernieuwing in bètadidactiek, professionalisering docenten, loopbaanoriëntatie en –begeleiding en het afstemmen op specifieke doelgroepen als migranten en meisjes voor de techniek. 

Wat betekenen de bovenstaande thema’s voor uw school? Hoe kunt u dit (verder) concretiseren binnen uw onderwijsaanbod? En wat kunt u als bedrijfsleven of (regionale) overheid betekenen voor het opleiden (en behouden) van toekomstige werknemers, zodat we goed voorbereid zijn op de toekomst?

Meer informatie over deze conferentie en het programma vindt u op de website van Platform Bèta Techniek.

U kunt zich hier kosteloos aanmelden voor de conferentie.


Terug naar de nieuwsbrief augustus 2015