Nascholing Analytische Meetkunde vanaf februari 2016

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

De lerarenopleidingen wiskunde bij de drie technische universiteiten verzorgen in het schooljaar 2015-2016, net als in de afgelopen jaren, een nascholingscursus Analytische Meetkunde.

De cursus gaat verbredend en verdiepend in op het nieuwe programma binnen wiskunde B voor havo en vwo. De cursus sluit aan op ervaringen met nascholingscursussen van de drie technische universiteiten in de afgelopen jaren.

Analytische meetkunde is vernieuwd teruggekomen in het wiskunde B –programma. In deze cursus bouwen wij in 3TU-verband voort op onze invulling van analytische meetkunde in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Concreet gaan we aan de gang met problemen waarbij de nadruk ligt op het effectief gebruiken van meetkunde, analyse, algebra en een combinatie daarvan. Het gaat ons niet alleen om het rekenen in een coördinatensysteem, maar ook om probleemoplosvaardigheden en om de wisselwerking tussen synthetische, analytische en algebraïsche stappen in het oplosproces. Bijvoorbeeld:

De conflictkromme c bestaat uit alle punten op een gelijke afstand tot de cirkel (x – 5)2 + (y – 2)2 = 36 en het punt A = (9,2). Geef een vergelijking van de kromme c. Wat is vervolgens de omtrek van ΔMTA, waarbij M het middelpunt van de cirkel is en T een punt op c is met x-coördinaat 5.

                image

De cursusdagdelen aan de Universiteit Twente zijn 18 februari, 10 maart, 31 maart en 21 april 2016. Noteer alvast de data! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Breymann (l.e.i.breymann@utwente.nl).  

           image


Terug naar de nieuwsbrief augustus 2015