Nieuwsbrief maart 2016

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

 

bannerNIEUWSBRIEF MAART 2016

Voor u ligt een nieuwe editie van onze nieuwsbrief met interessante activiteiten voor de volgende periode.

Klik hier om de nieuwsbrief in pdf te downloaden.

Daarnaast zijn we bezig met een review over onze steunpunt om te onderzoeken hoe het gaat, of we de goede dingen doen en of we die dingen ook goed doen. Om hierop meer zicht te krijgen vragen we u om een enquête voor ons in te vullen (zie ook nieuwsbericht hieronder). De resultaten nemen we mee bij de verdere ontwikkeling van ons steunpunt. Uiteraard worden de resultaten anoniem verwerkt.

We danken u alvast voor uw steun en wensen u veel leesplezier.

Namens de coördinatoren van Bèta Steunpunt Oost,

Ingrid Breymann

ACTUEEL 
image

GRAAG ENQUÊTE INVULLEN
Wat vindt u van Bèta Steunpunt Oost en ons aanbod aan activiteiten? Omdat wij er doorlopend aan werken om beter aan te sluiten op de behoeften van uw school is er een enquête opgesteld, die tevens onderdeel uitmaakt van een landelijk onderzoek. Lees bericht.

image NIEUWE KOERS PRE UNIVERSITY
Op dinsdag 5 april wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde docenten en schoolleiders over de nieuwe koers van het Pre University programma van de Universiteit Twente. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het Pre-University programma van de Universiteit Twente, met daarbij de masterclasses en het honourstraject in het bijzonder. Het gaat hierbij om zowel de praktische kant zoals de opzet van het jaarprogramma, als kosten en samenwerking met de vo-scholen. Lees bericht.
image DATATEAMS
Voor schooljaar 2016-2017 zijn we voor het project Datateams op zoek naar zes vo-scholen die aan de slag willen met de datateam® methode, gericht op de vakken Engels, Nederlands of wiskunde. Lees bericht.
image HANNOVER MESSE
Op maandag 25 april organiseert de University of Twente in samenwerking met Scienceguide.nl een inspirerend bezoek aan de Hannover Messe voor 300 leerlingen van 4 & 5 havo en 5 & 6 vwo. De leerlingen krijgen, na een speciale rondleiding en lezingen, een uitdagende opdracht waar leuke prijzen aan verbonden zijn. Lees bericht.
image LEERLINGENLAB
Bent u nog op zoek naar een leuke, leerzame activiteit voor uw leerlingen op het gebied van de natuurwetenschappen? Een bezoek aan het Leerlingenlab van de Universiteit Twente kan hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Lees bericht.
      image

WISKUNDE D
Dertig leerlingen van het Carolus Clusius College, het Greijdanus en het Vechtdal volgen momenteel een wiskunde D-module op Hogeschool Windesheim. Universiteit Twente begeleidt 40 leerlingen bij wiskunde D online. Lees bericht.

image OPRICHTING VERENIGING NLT
Op woensdag 6 april kiest de Vereniging NLT, opgericht door scholen die Natuur Leven en Technologie, haar eeste bestuur. Het is uniek dat de inhoud en kwaliteit van een schoolvak gewaarborgd wordt door een vereniging van scholen, die deze rol na 10 jaar overneemt van de Stuurgroep (verankering) NLT. Lees bericht.
image TEKORT LERAREN
De Nederlandse bètafaculteiten gaan gezamenlijk schakelprogramma’s aanbieden om het nijpende tekort aan leraren voor informatica en scheikunde terug te dringen. De schakelprogramma’s bieden studenten en zij-instromers die bepaalde vakinhoudelijke kennis missen, een flexibele route naar het leraarschap. Het initiatief voor de schakelprogramma’s komt van de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht (penvoerder). Het ministerie van OCW stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de financiering. Lees bericht. 
 AGENDA REGIONAAL 
           image LIONS2016
1 april vindt het jaarlijkse LIONS 2016 congres plaats op Hogeschool Windesheim. LVO-studenten natuurkunde en scheikunde wisselen kennis uit en doen ideeën op voor de onderwijspraktijk. Er zijn dit jaar ook enkele plekken vrij voor leerlingen en docenten uit het vo, waar u zich nog voor kunt aanmelden. Lees bericht.
image MEDICAMP
Van 2 t/m 6 mei wordt het MediCamp georganiseerd voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in een (technisch-) medische studie, zoals Biomedische Technologie of Technische Geneeskunde. Gedurende het kamp verdiepen de leerlingen zich in biomedische thema’s zoals Sport en Regulatie, maken ze kennis met het medische onderzoekscentrum ECTM en gaan ze op bezoek bij een medisch bedrijf. Het MediCamp is waardevol voor leerlingen die twijfelen over een medische studie, als voor leerlingen die hun kansen op toelating willen vergroten. Lees bericht.
image LESSON STUDY
Op 10 mei 2016 vindt de eerste landelijke Lesson Study conferentie plaats aan de Vrije Universiteit Amsterdam van 12.30 – 18.00 uur. Tijdens deze inspirerende bijeenkomst wordt u in één middag bijgepraat over Lesson Study in de Nederlandse onderwijspraktijk. U gaat zelf aan de slag in praktische workshops en u krijgt na afloop het gloednieuwe boek Lesson Study: een praktische gids voor het onderwijs mee naar huis!

 Lees bericht.

image
STUDIEMIDDAG WISKUNDE
Op woensdag 15 juni 2016, tussen 14.00-17.00 uur organiseert de afdeling Toegepaste Wiskunde een studiemiddag wiskunde voor docenten uit het voortgezet onderwijs en andere belangstellenden. Lees bericht. 
 TERUGBLIK 
image BÈTABEROEPEN IN DE KLAS
11 februari was de laatste bijeenkomst van ‘bètaberoepen in de klas’, waarbij docenten in een DOT samenwerken met bedrijven aan het overbrengen van contexten op hun leerlingen. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het vervolg van de cursus, die dit voorjaar zal starten. Lees bericht.
image TWENTS MEESTERSCHAP
Op woensdag 27 januari 2016 vond op de Universiteit Twente de 8e editie van de conferentie Twents Meesterschap plaats. Lees bericht.


Nieuwsbrief Bèta Steunpunt Oost is een gezamenlijke uitgave van Hogescholen Saxion en Windesheim en Universiteit Twente. Aanmelden of afmelden kan door een e-mail te sturen naar nieuwsbrief@beta-oost.nl.

                              Nieuwsbrief banner onder