Nieuwe koers Pre University

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Informatiebijeenkomst nieuwe koers Pre University programma UT

image
Talentontwikkeling staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling; scholen willen uitdagend onderwijs bieden aan gemotiveerde leerlingen, wat een positieve bijdrage zal leveren aan de algemene onderwijskwaliteit. Hiermee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen.

Het Pre-University programma van de Universiteit Twente biedt allerlei mogelijkheden rondom talentontwikkeling en de aansluiting vo-ho. Denk hierbij aan een extra uitdaging naast het gewone lesprogramma, verdieping in een bepaald onderwerp en oriëntatie op een vakgebied (studie) die aansluit bij een gekozen profiel. Eén van deze activiteiten zijn de masterclasses; lessenseries voor vwo-leerlingen die een uitdaging zoeken naast het reguliere vwo-programma.

Nieuwe koers

Vanuit een behoefteonderzoek bij vo-scholen is input opgehaald voor de inrichting van het Pre-University programma. Daaruit voortvloeiend zijn we momenteel bezig met het ontwikkelen van een honourstraject en de herinrichting van de huidige masterclasses. We noemen dit gemakshalve ‘masterclasses 2.0’. De bedoeling is dat de hernieuwde masterclasses én het honoursprogramma in schooljaar 2016-2017 van start gaan. We gaan hierover graag met u in gesprek en nodigen u dan ook van harte uit bij de informatiebijeenkomst op dinsdag 5 april 2016.

Masterclasses

Het Pre-University programma van de Universiteit Twente kent al een aantal jaren een doorlopende lijn van masterclasses voor gemotiveerde leerlingen. Die lijn begint bij de multidisciplinaire masterclasses voor 2 vwo, de profiel gerelateerde masterclasses in 3-4 vwo en masterclasses 5-6 vwo die een duidelijke link hebben met de bacheloropleidingen van de Universiteit Twente. Deze lijn wordt in het schooljaar 2016-2017 uitgebreid met het honourstraject, een Pre-University verbredingsprogramma voor gemotiveerde leerlingen uit klas 5 en 6 van het vwo.

Honourstraject

Het honourstraject is een onderwijsprogramma dat naadloos ingeschoven kan worden in de laatste twee jaren van het vwo en bestaat uit twee inhoudelijke masterclasses die een leerling zelf kan kiezen gecombineerd met drie blokken algemene academische vaardigheden. Het programma sluit waar mogelijk aan op het examenprogramma van het vwo.

In de blokken algemene academische vaardigheden staan wetenschapsfilosofie, onderzoeksmethoden en academic writing centraal. De blokken zijn erop gericht de onderzoeksvaardigheden van leerlingen naar een hoger niveau te brengen die tot uiting kunnen komen in een profielwerkstuk van excellente kwaliteit. Dit profielwerkstuk is dan ook het eindproduct van het honourstraject.

Informatiebijeenkomst dinsdag 5 april 2016

Dinsdag 5 april wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde docenten en schoolleiders. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitleg gegeven over het Pre-University programma van de Universiteit Twente, met daarbij de masterclasses en het honourstraject in het bijzonder. Het gaat hierbij om zowel de praktische kant zoals de opzet van het jaarprogramma, als kosten en samenwerking met de vo-scholen.

Programma:

15.00 – 15.15 uur Inloop en kennismaking
15.15 – 15.30 uur Opening door Pieter Boerman (directeur Pre-University)

15.30 – 16.00 uur Toelichting en uitleg nieuwe koers masterclasses en honourstraject 2016-2017 door Hanadie Leusink (projectleider masterclasses/ honourstraject)

16.00 – 16.30 uur Mogelijkheid tot vragen en discussie

16.30 – 17.00 uur Afsluiting en borrel

We hopen u graag te ontmoeten op 5 april op de Universiteit Twente in Enschede.

Aanmelden kan via het secretariaat van ELAN: elan@utwente.nl onder vermelding van het aantal personen, school en functie(s) tot uiterlijk 30 maart aanstaande. U ontvangt na aanmelding een bevestigingsmail met alle praktische informatie. Het staat u vrij de uitnodiging te delen met collega's.

Terug naar de nieuwsbrief maart 2016