Schoolverbetering en professionalisering met de datateam methode

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Schoolverbetering en professionalisering met de datateam® methode

image
Voor schooljaar 2016-2017 zijn we voor het project Datateams op zoek naar zes vo-scholen die aan de slag willen met de datateam® methode, gericht op de vakken Engels, Nederlands of wiskunde.

Datateam® methode

De datateam® methode een manier van werken waarbij teams van docenten en schoolleiders met behulp van data samen concrete vraagstukken oplossen. Met behulp van deze data worden mythes over de oorzaken van een probleem ontkracht. Maar ook worden de werkelijke oorzaken achterhaald. Het doel van de datateam® methode is zowel het verbeteren van het onderwijs als de professionele ontwikkeling op het gebied van datagebruik.

Datateams en DTT

Vanaf september 2016 worden zes datateams een jaar lang intensief kosteloos begeleid door de Universiteit Twente (UT). Tegelijkertijd neemt de school deel aan het overkoepelende onderzoek van de UT naar deze werkwijze. Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW en er wordt o.a. gebruikgemaakt van de rapportages van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Voorwaarde voor deelname is dat de school tevens deelnemer is aan de pilot DTT (www.pilotdtt.nl) van het College van Toetsen en Examens.

Meld je aan!

Interesse in deelname aan een datateam dat gericht is op één van de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde? Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.datateams.nl. Opgeven voor een datateam kan uiterlijk tot en met woensdag 20 april 2016.

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact op met Hanadie Leusink, projectcoördinator en -begeleider Datateams, via h.leusink@utwente.nl.

Terug naar de nieuwsbrief maart 2016