Lions2016

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

imageLIONS 2016 – De toekomst


Aankomende 1 april is het weer zover, LIONS 2016. De bedoeling van het LIONS-congres is om samen met alle LVO-studenten natuur- en scheikunde, kennis uit te wisselen en ideeën op te doen voor de onderwijspraktijk. Dit jaar is er ook voor gekozen om een aantal plekken beschikbaar te stellen voor leerlingen en docenten uit het voortgezet onderwijs. Er is nog plek!

Het LIONS-thema van 2016 is ‘De toekomst’. Dit thema is gekozen omdat het LIONS-congres zeven jaar geleden vanuit Hogeschool Windesheim is opgestart. Nadat in de afgelopen jaren de NaSk lerarenopleidingen van alle andere hogescholen aan de beurt zijn geweest, zijn we nu weer terug bij Hogeschool Windesheim. Dit is een mooi moment om uit te kijken naar wat de toekomst ons gaat brengen, met name op het gebied van de natuur- en scheikunde. Kijk ook eens op www.lions2016.nl.

Interesse en/of aanmelden? Dat mag via Manon Schrijnemaekers: moh.schrijnemaekers@windesheim.nl

Terug naar de nieuwsbrief maart 2016