Bètaberoepen in de klas

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Bètaberoepen in de klas: succesvolle afsluiting cursus en voortzetting DOT

image
Op 11 februari was de laatste bijeenkomst van ‘bètaberoepen in de klas’, waarbij docenten van VO-scholen uit de regio kennis konden maken met inspirerende contexten uit de praktijk.

Deze dag stond een groot team van het waterschap Drents Overijsselse Delta klaar om middels presentaties en speed-dates de docenten te inspireren. Ook een korte excursie naar het project ‘ruimte voor de rivier’ stond op het programma (zie foto). Een waardige afsluiting van een succesvolle cursus, waarbij twaalf docenten een certificaat zullen ontvangen voor volledige deelname.

Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een vervolg van de cursus, waarbij de docenten in een docenten-ontwikkelteam (of PLG) met bedrijven samenwerken aan het overbrengen van de contexten op hun leerlingen. Natuurlijk is dit niet nieuw, het is voor docenten hun dagelijks brood om contexten in de les toe te passen. Tegelijkertijd biedt de samenwerking met enthousiaste bedrijven veel extra mogelijkheden, bijvoorbeeld masterclasses door bedrijfsexperts, bedrijfsbezoeken en profielwerkstukken met bedrijfsbegeleiding, om maar een paar zaken te noemen. Maar hoe organiseer je dit soort dingen in de klas, en hoe zorg je dat het daadwerkelijk meerwaarde heeft voor het beroepsbeeld van de leerlingen? Dit zijn vragen die worden aangestipt in één of twee DOT’s die in het voorjaar zullen starten.

Voor meer informatie over de DOT’s kunt u terecht bij Otto Kool, hogeschool Windesheim (o.kool@windesheim.nl).

Terug naar de nieuwsbrief maart 2016