Inschrijven voor DOT's en PLG's

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Inschrijven voor DOT’s en PLG's


De Universiteit Twente biedt ook in het volgende studiejaar docentontwikkelteams (DOT's) en professionele leergemeenschappen (PLG's) aan. Deze bestaan uit docenten die onder begeleiding van een medewerker van de Universiteit Twente en eventuele experts gezamenlijk werken aan de vernieuwing of verbetering van hun onderwijs of aan een voor hun onderwijs relevant probleem.

Doel is professionalisering van docenten door samenwerken aan curriculumvernieuwing en aandacht voor schoolontwikkeling. In het komende studiejaar heeft de UT DOTs voor natuurkunde, wiskunde, scheikunde, biologie, NLT, informatica, maatschappijleer & maatschappijwetenschappen en technisch onderwijsassistenten (TOA’s) en PLG’s voor nieuwe lesvormen met moderne ICT en leerlingen als onderzoeker.

Voor meer informatie en inschrijving DOT’s zie www.utwente.nl/dots
Voor meer informatie en inschrijving PLG’s zie www.utwente.nl/plgs

Plaats: Universiteit Twente, Enschede
Datum: elke 2e of 4e maandag van de maand, van 15-18 uur (10 x in totaal)
Studielast: 60 uur op jaarbasis
Kosten: deelname DOT’s € 600,- / deelname PLG’s: zie website
Aanmelding: voor 10 juli met het aanmeldingsformulier op de website (zie de links bij de beschrijvingen).

image

Terug naar de nieuwsbrief juni 2016