Nieuwe programma's Inf4all en Chem4all

Laatst bijgewerkt door Bèta Steunpunt Oost

Nieuwe programma’s Inf4all en Chem4all


Naast de programma’s Natk4all en Mastermath (www.natk4all.nl en www.mastermath.nl) heeft OCW nu ook de projectaanvragen Inf4All en Chem4All toegekend. Binnen deze projecten wordt een landelijk schakelprogramma ontwikkeld met vakinhoudelijke informatica en scheikunde modules bedoeld voor het vakinhoudelijke deel van de eerstegraads lerarenopleidingen.

De programma’s worden net als Natk4all en Mastermath landelijk aangeboden op een vaste dag in de week. De modules worden daarbij zoveel mogelijk ‘blended’ (combinatie fysiek en op afstand) aangeboden. Voordeel van de programma’s is dat de vakinhoud goed kan worden afgestemd op het leraarschap en dat deeltijdstudenten de vakken gemakkelijker kunnen volgen. Daarbij worden de vakken opgesteld als nascholing en worden er twee pre-master vakken ontwikkeld.

Het programma start in studiejaar 2016/2017. Het aanbod wordt gezamenlijk gerealiseerd met alle deelnemende opleidingen in Nederland. Universiteit Twente neemt het voortouw voor Inf4all en levert bijdragen voor Chem4all.

Voor meer informatie zie www.inf4all.nl, www.chem4all.nl.

Terug naar de nieuwsbrief juni 2016