URL lijst van de module Ruimte voor de Rivier, versie 2.0 (2017) - lijstupdate 02-2021

1

Programma ruimte voor de rivier

http://www.ruimtevoorderivier.nl

2

Actuele waterstanden in Nederland (nu op Rijkswaterstaat.nl)

https://waterinfo.rws.nl (kies voor waterhoogte t.o.v. NAP, stroomsnelheid of waterafvoer)
https://waterinfo.rws.nl/#!/kaart/waterafvoer/ 

3

Beeldengeluid op school

https://beeldengeluidopschool.nl/#/home

Gebruik zoektermen als rivier, ruimte voor de rivier om je filmpje te vinden.

Teleblik is vervangen door Beeldengeluid.nl en alleen toegankelijk via een inlogcode. Direkte link naar filmpjes op teleblikdossiers via www.vaklokaal-nlt.nl werken meestal niet meer.

4

Nederland leeft met water

http://www.youtube.com/watch?v=AYlqqkyZD9Y (spotje van de campagne)

http://www.youtube.com/watch?v=ERnwPz5zC3s (waterschap rijn en ijssel)

5

Waterstijging bij overstroming per postcodegebied

http://www.overstroomik.nl/

6

KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

http://www.knmi.nl

 

7

Applet ‘NLT_V122_Rivier_model.jar’ 

http://vaklokaal-nlt.nl/?attachment_id=632

ook te bereiken via de leerlingensite http://leerlingen.beta-oost.nl/rivier.html

8

Gegevens over geologie in DInOloket

https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens

9

Rapport "Samen werken met water" van de Deltacommissie, 2008

http://www.deltacommissie.com/doc/2008-09-03%20Advies%20Deltacommissie.pdf

10

Websites waarop het deltaprogramma en de deltacommissaris zich presenteren

http://www.deltacommissaris.nl/

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/wat-is-het-deltaprogramma

http://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/inhoud/deltaprogramma-2015

11

Ontwerpen Atelier GroenBlauw

http://www.ateliergroenblauw.nl/proeftuinen/

12

Kennisinstituut Stowa

http://www.deltaproof.nl/projecten/Projectdossier_Meerlaagse_Veiligheid.aspx?pId=23

http://deltaproof.stowa.nl/In_kaart/Index.aspx?pId=1713

13

Alle voorbeelden waarbij tot nu toe is gewerkt met het concept Meerlaagse veiligheid

http://www.meerlaagsveiligheid.nu/

14

Leerlingensite bij de module

http://leerlingen.beta-oost.nl/rivier.html (of) http://maken.wikiwijs.nl/70369/Leerlingensite_NLT_module_Ruimte_voor_de_Rivier

15

Werkinstructie NLT toolbox

http://vaklokaal-nlt.nl/?cat=31

16

Tekening apparaat Bruning

http://www.geo.uu.nl/fg/mkleinhans/publicat/conf/ncr02veloc.pdf

17

Geologie van Nederland

http://www.geologievannederland.nl

18

Rivercare

https://ncr-web.org/projects/rivercare/

19

Algemene Hoogtekaart Nederland

http://www.ahn.nl
https://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/

20

Topografische kaart Nederland

http://www.opentopo.nl

 

21

Google Earth

http://earth.google.com

 

22

Topo tijdreis

http://www.topotijdreis.nl

23

Scrum voor gebruik op school

http://www.scrumatschool.nl

24

Kanban digitaal planbord

http://www.kanbanflow.com

25

Paleogeografische kaarten

https://archeologieinnederland.nl/bronnen-en-kaarten/paleogeografische-kaarten

26

Deltares tijdreizen in Nederland

https://www.deltares.nl/nl/projecten/tijdreizen-in-nederland-paleo-maps/