Informatiepagina over de module Oude brandstof in nieuwe vaten.

Laatst bijgewerkt door Jan Jaap Wietsma

image

NLT4-V131, Oude brandstof in nieuwe vaten? nlt module voor vwo

Korte beschrijving van de inhoud

Dat we een meervoudig energieprobleem hebben zal inmiddels ook bij leerlingen tot treurens toe zijn aangekaart. We laten in deze module de tekorten, vervuiling, broeikaseffect en dergelijke liggen. Wel maken de leerlingen kennis met een deeloplossing van het probleem.
Er wordt bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar verbranding van fossiele brandstoffen in zogenaamde fluïd-bed en solid-bed reactoren. Je kunt zo  energie opwekken zonder productie van stikstofdioxide en waarbij je de overgebleven koolstofdioxide rechtstreeks in de bodem kunt pompen. Of er efficient waterstof mee produceren als opstap naar de -wellicht- komende waterstof economie.
Leerlingen krijgen een goed inzicht in de stand van zaken op dit gebied middels schriftelijk en digitaal aangeboden lesstof. Gaandeweg zal steeds meer beroep gedaan worden op kennis van reactiesnelheid, evenwichten en stofbalans.

De eigenschappen van verscheidene reactortypes (batch, fluid-bed, solid state) worden duidelijk gemaakt aan de hand van IP-coach metingen aan enkele eenvoudige reactoren op school. De leerlingen leren hier de wiskundige modellen hanteren voor eenvoudige reactoren. De modellen worden doorgerekend middels een spreadsheet als excel of rechtsstreeks met IP-coach.

Tot slot passen de leerlingen de opgedane kennis en vaardigheden toe op bestaande (onderzoeks)reactoren op dit gebied. De leerlingen werken in groepen. De toetsing bestaat uit het bijhouden van een logboek/bronnenboek dat afgetekend wordt en uit een afsluitende schriftelijke toets.

Materiaal
Bij het NLT Steunpunt Oost is een practicumset te bestellen, bestaande uit een reactorbuis en bijbehorende aansluitmaterialen. Hiermee zijn de in de module beschreven experimenten op school uitvoerbaar. Mail het bestelformulier naar nlt@beta-oost.nl om dit materiaal te bestellen.

Module
De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat downloadbaar via http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/Schonere_en_efficintere_fossiele_energie/ .
Na inlog op mijn.beta-oost.nl is een samenwerkomgeving voor deze module beschikbaar waar docentenmateriaal, extra’s en gebruikersinformatie te vinden is. Gebruikers van de module kunnen in deze groep hun ervaringen met elkaar delen en vragen stellen aan experts en NLT Steunpunt Oost. Een inlog is te verkrijgen door te mailen aan nlt@beta-oost.nl.

De module Oude brandstof in nieuwe vaten? is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 10 september 2009 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het vwo in domein H, Materialen, proces- en productietechnologie. Het certificeringsnummer van de module is 4131-043-VH.


De module is ontwikkeld in opdracht van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT door
* Isendoorncollege, Warnsveld, drs W. Gradussen
* Twents Carmel College, Oldenzaal, ir. A. Dijkman
* Universiteit Twente, Enschede, dr. ir. M. van Sint Annaland
* Universiteit Twente, Enschede, dr. ir. L. van der Ham


Informatie over nascholing, updates en ondersteuning is te verkrijgen bij
NLT steunpunt Oost (nlt@beta-oost.nl), Jan Jaap Wietsma, Universiteit Twente.

De leerlingenhandleiding is te vinden via deze link: Leerlingenhandleiding
De practicumset van oude brandstof in nieuwe vaten kunt u vinden via: Practicumset Oude brandstof in nieuwe vaten